Arbetstagares företrädesrätt till annan anställning hos arbetsgivaren

Hej min dotter arbetar i butik hon har varit fast anställd sedan 2002 på heltid nu har hon sökt en annan tjänst i samma butik arbetsgivaren gav tjänsten till en kille som går på vikariat i samma butik arbetsgivaren säger att dom är jämnställda när det gäller kompetens.

min fråga är:har inte min dotter företräde till tjänsten framför en vikarie hon har dessutom varit där många år före honom

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Företrädesrätt till anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) i 25-27 §§. Enligt 25 § LAS har en arbetstagare som blivit uppsagd pga. arbetsbrist företrädesrätt till återanställning om personen i fråga har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 12 månader de senaste tre åren. I vissa fall har även en deltidsanställd arbetstagare företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad, 25 a § LAS.

Det finns dock ingen rätt för en arbetstagare som redan har en tillsvidareanställning och jobbar heltid att lagligt få företräde till en annan anställning hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är i ett sådant läge fri att anställa i princip vem som helst, så länge han/hon inte diskriminerar ev. andra sökanden.

Svaret på din fråga blir således tyvärr att din dotter har inte någon laglig företrädesrätt till tjänsten framför en vikarie.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo