FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/11/2014

Arbetstagares arbetsskyldighet

Hej! Kan min chef omplacera mig att jobba som undersöterska efter att jag har jobbat som sjuksköterska på samma avdelning? Tacksam för svar. Mvh, Marina Rajic Collins

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att arbetsgivaren har en fri omplaceringsrätt inom arbetsskyldigheten. Man måste därför reda ut hur pass långtgående arbetsskyldigheten är. Denne reglers främst inom det personliga avtalet och kollektivavtalet.

Annars får man gå vidare till en princip som utarbetats av arbetsdomstolen i AD 1929:29, den s.k "29-29-principen". Principen säger att arbetsskyldigheten omfattar alla uppgifter som:

- Utförs för arbetsgivarens räkning (du behöver bara utföra arbetsuppgifter för den du blivit anställd av)

- Har ett naturligt samband med verksamheten (Alltså inom kollektivavtalets tillämpningsområde).

- Uppgifterna måste rymmas inom dina allmänna yrkeskvalifikationer. Dvs du skall inte behöva omskola dig för att klara av uppgifterna.

- Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet! Istället för kravet på att arbetsuppgiften ska falla inom yrkeskvalifikation tittar man på om man fått en helt annat ställning, att man fått en helt annan anställning än tidigare.

Frågan blir alltså om dina nya uppgifter är att se om en helt annan anställning. Uppgifterna man utför som sjuksköterska kan ofta ha nära samband med de uppgifter som utförs av undersköterskor, vilket talar emot att det skulle ses som en ny anställning. Jag har dock väldigt begränsade kunskaper inom området, och för lite fakta i frågan för att kunna ge dig ett konkret svar på frågan. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med ditt fack för vidare vägledning!

Hoppas fallet blev lite klarare i alla fall!

Vänligen,

Alfred PeterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000