Arbetstagares ansvar för skada

FRÅGA
När blir man som anställd skyldig att betala självrisk? Min son körde firmabil på arbetstid och backade in i annan bil och det blev skada på den påbackade bilen. Arbetsgivaren säger att sonen får betala självrisken på 4500 kr. Vad jag kan läsa mig till så är huvudregeln att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Undantaget från huvudregeln är att arbetstagare är ersättningsskyldig för skador vållade i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Är det synnerliga skäl om man backar in i annan bil? Betyder synnerliga skäl att man ska ha uppsåt? Hur blir det om man råkar köra på t.ex. en grävling på arbetstid. Kan arbetstagaren krävas på självrisk även då, eller är det någon skillnad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln om arbetstagares skadeståndsansvar för skador han har vållat i tjänsten finns i Skadeståndslagen 4 kap, här.

Huvudregeln i sådana här fall är att arbetsgivaren står för skador som en anställd vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Precis som du skriver kan den presumtionen brytas om synnerliga skäl föreligger. Frågan vad som avses med synnerliga skäl besvaras med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Man kan säga att synnerliga skäl föreligger nästan alltid då arbetstagaren orsakat skadan genom grövre brott eller genom grovt culpöst (dvs. klandervärt) handlande. Vidare kan synnerliga skäl föreligga i vissa fall (men inte alltid) då arbetstagaren har en arbetsledande ställning.

Utifrån vad du berättat verkar det inte som om en så allvarlig situation föreligger att det skulle sägas vara "synnerliga skäl", och därför bör arbetsgivaren vara skyldig att stå för skadan enligt huvudregeln i Skadeståndslagen 3 kap. 1 §.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (110)
2020-09-13 Skadeståndsansvar för arbetstagare
2020-08-30 Skada i tjänsten
2020-07-05 Skadestånd när anställd tappar bort nyckel
2020-06-28 Behöver jag ersätta skador till arbetsgivaren som jag har orsakat i tjänsten?

Alla besvarade frågor (84132)