Arbetstagares anmälningsskyldighet för ledighet i beslut om studier

Hej!

Det är så här att jag är studieledig från mitt jobb då jag på höstterminen 2017 påbörjade en 3-årig högskoleutbildning. Jag har dock kommit fram till att utbildningen inte känns rätt och jag planerar att söka en annan (2-årig) utbildning till hösten 2018. Om jag hoppar av utbildningen och byter utbildning till hösten, måste jag då även ansöka om studieledighet på nytt hos min arbetsgivare eller behöver min chef nödvändigtvis inte veta att jag ska byta utbildning? Då utbildningen jag ska söka bara är 2-årig och passar in i min nuvarande tidsplan för studieledigheten, undrar jag om det är nödvändigt att söka ledighet på nytt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller arbetstagares rätt till ledighet för utbildning finns det en speciell lag som i vardagligt tal kallas "studieledighetslagen" men som rent officiellt går under namnet: Lag [1974:981] om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Dina rättigheter som arbetstagare vid studieledighet

Som huvudregel har du som arbetstagare en rätt till ledighet för studier. En arbetsgivare kan dock besluta att ledigheten ska falla in senare eftersom hen kanske har behov av arbetstagaren just när studieledighetsansökan görs. Däremot kan arbetsgivaren inte skjuta upp ledigheten hur länge som helst och arbetstagaren kan gå till domstol om det dröjer för lång tid innan hen får bli ledig för studier. Arbetsgivaren kan inte heller besluta att arbetstagaren inte har rätt till någon ledighet alls [4 § studieledighetslagen].

Begreppet "behövlig ledighet"

Redan i 1 § i studieledighetslagen fastslås det att arbetstagaren har rätt till "behövlig ledighet" för studier. Det är alltså du som arbetstagare som bestämmer och ska ge information om vilken typ av utbildning som ledigheten ska täcka, hur länge den ska pågå och i vilken form du ska göra detta. Dock räknas inte självstudier som utbildning, så länge det inte är så att du har tillgång till undervisning då och då [ungefär som det fungerar på distansutbildningar].

Enligt förarbeten till lagen innebär uttrycket "behövlig ledighet" ett krav på att du som arbetstagare antas följa den utbildning som ledigheten gäller. Om du inte gör det förfaller rätten till ledighet och du blir skyldig att återgå i arbete igen. Ur detta skulle en kunna tolka det som att du enbart sökt studieledighet för den utbildning du angett för din arbetsgivare och hela din studieplan bygger på den utbildningen. Det skulle därmed kunna innebära att du bör kontakta din arbetsgivare igen och meddela om de ändrade studieplanerna eftersom du rent teoretiskt sett har avslutat den utbildning som du sökt ledighet för [10 § studieledighetslagen]

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information jag fått av dig och utefter den information du presenterat för mig skulle jag rekommendera att du kontaktar din arbetsgivare igen och ansöker om studieledighet eftersom du avslutat den utbildning som du primärt fick ledighet för.

Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”