Arbetstagarens skadeståndsskyldighet vid brott mot reglerna om uppsägningstid - Rätt för arbetsgivaren att hålla inne lön

2019-04-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag är arbetsgivare, vi sysslar med bärgning och bilverkstad, vi har inget kollektivavtal då vi nyligen blivit arbetsgivare och endast har en anställd. nu till min fråga, arbetstagaren säger upp sig och kastar in nyklarna och lämnar arbetsplatsen samma dag. han kommer ej åter och skyller på problem i sitt förhållande som orsakar att han slutar. vi har nu fått jobbat dubbelt så mycket och haft stora bekymmer och kommit efter i arbetet nu när vi inte fick någon förvarning. vad gäller? ska jag som arbetsgivare måsta betala ut hans sista lön trots allt problem vi fick av detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt lagen om anställningsskydd gäller att en arbetstagare som säger upp sig måste iaktta en uppsägningstid på minst en månad (11 §). Man får alltså inte bara lämna in nycklarna och lämna utan arbetsgivarens godkännande. Om man som arbetstagare ignorerar uppsägningstiden så kan man bli skadeståndsskyldig för de merkostnader man vållar sin arbetsgivare genom att inte vara tillgänglig under den månaden som uppsägningstiden varar (38 §).

Hur stort skadeståndet kan bli är starkt beroende av vad man som arbetsgivare kan bevisa och det kan vara knepigt att slå fast en exakt summa. Vissa kollektivavtal innehåller schablonbelopp för den här typen av situationer. Även om man själv inte har kollektivavtal kan det vara värt att titta i dessa avtal för ledning.

Förutsättningarna för att hålla inne med den sista lönen regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Med kvittning menas att man inte betalar ut lön för att man anser sig ha ett penningkrav på sin arbetstagare. Rent generellt så är möjligheterna ganska snäva att utan arbetstagarens medgivande hålla inne med lönen för att man anser att arbetstagaren är skyldig sin arbetsgivare pengar. I första hand råder jag dig därför att kontakta den här personen och förklara att du anser att han är skyldig dig pengar på grund av att ni hamnat efter i arbetet för att han inte iakttog sin uppsägningstid. Med arbetstagarens medgivande får man nämligen i princip kvitta hur man vill (2 §).

Skulle han vägra säger lagen att man får kvitta om han har vållat skadan uppsåtligen (3 §). Denna regel siktar främst in sig på fall där arbetstagaren gjort något brottsligt men kan eventuellt täcka även den här situationen. Saken har dock aldrig ställts på sin spets i praktiken så något klarare svar än så kan jag tyvärr inte ge.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1722)
2020-05-26 Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?
2020-05-23 Advokatyrket och juridisk utbildning.
2020-05-21 Anställningsavtal över telefon
2020-05-11 Hur många anställningar får man ha hos samma arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (80275)