FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer30/11/2018

Arbetstagarens rätt till sin schemalagda arbetstid

Jag är timanställd vikarie i en ekonomisk förening. Jag har blivit bokad ett antal dagar i förväg som extra för att hjälpa till med ett specifikt barn. Detta barn har blivit sjuk och jobbet hört av sig samma dag som jag blivit lovad att få jobba att jag inte behövs. Får de göra så eller har inte jag någon rätt till att få jobba den lovade tiden? (De har inte sagt att det kan bli någon ändring av min bokade tid om barnet skulle vara sjukt eller liknande.)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida du har rätt till att jobba alternativt få lön för den tiden du har blivit lovad att arbeta.

Regler om anställningsavtal finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Du skriver i din fråga att du är timanställd vikarie. Frågan blir då om du har en tidsbegränsad anställning eller en intermittent anställning. Tidsbegränsad anställning är bland annat vikarie-anställningar, dessa regleras i 5 § LAS. En intermittent anställning innebär att du kallas in att arbeta vid behov, denna brukar ofta vara någon form av tidsbegränsad anställning rent juridiskt, eftersom termen intermittent anställning inte finns i lagen.

Eftersom du skriver i din fråga att du kallas in att arbeta vid behov, så utgår jag från att du har en intermittent anställning. Det är allmänna avtalsprinciper som i första hand är tillämpbara på sådana anställningar.

Om du har blivit lovad att arbeta, till exempel genom att du blivit schemalagd eller att det står i ditt anställningsavtal att du ska få jobba ett visst antal timmar per vecka, så har du rätt att få betalt för det antalet timmar. Det viktiga är att du har något som kan styrka att du blivit lovad att få arbeta den dagen du talar om.

För mer information om din rätt kan du kolla på LO:s sida om tidsbegränsade anställningar, se nedan:

http://www.lo.se/start/facket_direkt/anstallningsformer/tidsbegransade_anstallningar

Mitt svar

Mitt svar på din fråga blir alltså att din arbetsgivare inte får göra så här, utan du har rätt att jobba alternativt få betalt för de timmar du har blivit lovad arbete.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer ThorellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?