FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/03/2019

Arbetstagarens rätt till föräldralön efter verksamhetsövergång

Hej,

Jag har varit anställd i ett företag i två år som har ett kollektivavtal som medger att jag skall få föräldralön i 6 mån vid föräldraledighet. Nu har detta företags verksamhet tagits över av ett annat företag och de har tagit över personalen på arbetsplatsen. Detta är inom vården och en överlåtelse från Attendo till Norlandia

Nu hävdar det nya företaget att jag inte har rätt till föräldralön hos dem eftersom jag inte varit anställd 1 år hos dom som det står i deras kollektivavtal. Kan detta vara korrekt? Enligt Las §6B och MBL §28 så skall

MBL §28:

"När arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållanden har övergått till en ny arbetsgivare enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd, är den nya arbetsgivaren skyldig att under ett år från övergången tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som då gällde för den tidigare arbetsgivaren. Villkoren skall tillämpas på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dessa villkor."


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga regler

Precis som du skriver är det 6b § LAS och 28 § MBL som är de tillämpliga bestämmelserna i ditt fall.Dessa grundar sig i sin tur i EU:s direktiv om företagsöverlåtelser (2001/23/EG, här). Mitt svar utgår således ifrån att överlåtelsen uppfyller de villkor som direktivet ställer upp i artikel 1.1.b för att det ska vara fråga om en sådan verksamhetsövergång som avses i 6b § LAS.

Övergångsperioden kan bli kortare än ett år

Förvärvaren (Norlandia) är skyldig att under en övergångsperiod om ett år tillämpa överlåtarens (Attendo) kollektivavtal på de övertagna arbetstagarna vid en verksamhetsövergång enligt 6b § LAS. Jag vill dock påpeka att Norlandias skyldighet att tillämpa Attendos kollektivavtal på er övertagna arbetstagare kan upphöra redan innan ett år har gått. Det krävs dock då att ett nytt kollektivavtal, som omfattar er, har börjat gälla (tex ett inrangeringsavtal) eller att giltighetstiden för det kollektivavtal som gällde för er hos Attendo har löpt ut. Det är dock inte tillräckligt att Norlandia har ett redan befintligt kollektivavtal som kan tillämpas på er, utan det måste ha slutits ett nytt avtal. Har så skett gäller det nya kollektivavtalet för er övertagna arbetstagare och då kan arbetsgivaren följa kravet på 1 års anställningstid. (se 28 § MBL sista meningen och prop. 1994/95:102 s. 85)

Om tidigare kollektivavtal fortfarande gäller

Har ert kollektivavtal hos Attendo varken ersatts av ett nytt eller löpt ut gäller fortfarande detta kollektivavtal och då bör du ha rätt till föräldralön.

Om ett nytt kollektivavtal gäller

Skulle ett nytt kollektivavtal börjat gälla för er rekommenderar jag att du undersöker vad detta avtal säger om möjligheten att räkna med anställningstid hos din tidigare arbetsgivare vad gäller rätt till föräldralön. I situationer såsom tex uppsägning på grund av arbetsbrist har du rätt att lägga samman din anställningstid hos Attendo och din anställningstid hos Norlandia. När det gäller föräldralön finns det dock ingen sådan rättighet föreskriven i lag. Kollektivavtal kan däremot stadga villkor kring detta. (se 3 § LAS)

Sammanfattning

Jag rekommenderar därför att du undersöker om ett nytt kollektivavtal har börjat gälla för er och i så fall vad det säger angående beräkning av anställningstid. Skulle ditt tidigare kollektivavtal fortfarande vara gällande, bör du ha rätt till föräldralönen. Mitt råd är därför att du återigen pratar med din arbetsgivare och, om detta inte leder någonvart, tar kontakt med ditt eventuella fackförbund för mer hjälp kring detta.

Hoppas detta var svar på din fråga! Vill du ha ytterligare stöd från oss på Lawline är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000