Arbetstagarens lojalitetsskyldigheter efter en av arbetsgivaren betald utbildning

2017-06-30 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej,Jag har fått en anställning på en mäklarfirma som har betalat min utbildning. Vi har inte skrivit några avtal eller liknande. Finns det något som säger att jag kommer bli återbetalnings skyldig till företaget om jag slutar eller byter firma?Är jag på något sätt bunden till det företaget?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inga lagregler som reglerar den uppkomna situationen utan vid en rättslig bedömning tas istället hänsyn till uppkomna avtal, allmänna avtalsrättsliga principer och omständigheterna för det enskilda fallet.

Du anger att inga skriftliga avtal föreligger. Om inga lagregler eller avtalsvillkor bestämmer vad som händer en arbetstagare som avslutar sin anställning efter betald utbildning, finns helt enkelt inga rättskällor som arbetsgivaren kan ange som grund för ett eventuellt anspråk gentemot dig. För att återbetalningsskyldighet ska föreligga krävs ju att skyldigheten grundar sig på något med rättsligt värde, såsom exempelvis ett anställningsavtal med tillägg för utbildningsklausul. Dessa utbildningsklausuler används just för att reglera sådana situationer som anges i din fråga. Om ett sådant villkor (utbildningsklausul eller liknande) inte finns skrivet på ett kontrakt blir det nästintill omöjligt för en arbetsgivare att visa på att du är återbetalningsskyldig för utbildningen om du väljer att avsluta din anställning. Förhållanden som kan visa på återbetalningsskyldighet är om det finns kommunikation mellan er där ni kommit överens om att du ska stanna en viss tid efter utbildningen eller annars bli återbetalningsskyldig för utbildningen om du lämnar företaget.

En annan bundenhet du kan ha till arbetsgivaren är om ditt anställningsavtal är tidsbegränsat. Om det är ett tidsbegränsat anställningsavtal måste båda parterna fullfölja denna. En sådan anställning kan däremot sägas upp i förväg om din arbetsgivare begått grovt avtalsbrott. Vad ett grovt avtalsbrott är beror på anställningsavtalet (för att kunna avgöra de villkor arbetsgivaren brutit mot). Ett grovt avtalsbrott kan exempelvis vara utebliven lön.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (108)
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)
2021-05-24 Frånträda anställningsavtal innan tillträde
2021-05-22 Bunden av muntligt anställningsavtal?
2021-04-21 Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (94634)