Arbetstagarens ansvar för skador

FRÅGA
Hej,Jag körde budbil under arbetstiden och råkade köra av vägen i en by då det var halt och snö, skrapade bilen på en vägskylt, min arbetsgivare säger nu att jag är skyldig att betala självrisk? är det verkligen så? eller så försöker han blåsa mig på pengar och om det är sant , vad ska jag ta mig till!? Snälla hjälp Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om arbetstagares ansvar för skador hen har vållat i tjänsten går att läsa om i 3-4 kapitlet skadeståndslagen - Se här.

Vid skador som du vållat i tjänsten ska arbetsgivaren som huvudregel stå för, om det är genom fel eller försummelse i tjänsten. Denna regel kan dock bryta om s.k. synnerliga skäl föreligger (som stadgas i 4 kap skadeståndslagen). Vad som är synnerliga skäl ska ses med hänsyn till olika kriterier, bl.a. handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Synnerliga skäl brukar nästan alltid föreligga då du som arbetstagare orsakat skadan genom antingen grövre brott eller genom grovt culpöst (vårdslöst/klandervärt) handlande.

I din situation verkar det inte vara en så pass allvarlig situation så att arbetsgivaren skulle kunna hänvisa till att det föreligger "synnerliga" skäl. Du har inte begått ett grovt brott (utifrån de omständigheter du beskriver) och du verkar inte heller ha handlat grovt vårdslöst.

Slutsats: Du är alltså inte skyldig att betala självrisken, utan detta är något som din arbetsgivare är skyldig att betala enligt 3 kap 1 § skadeståndslagen!

Observera! Du bör dock se över ditt anställningsavtal, så att du och din arbetsgivare inte har avtalat om något annat. Det kan vara möjligt för din arbetsgivare att avtala bort regeln om "synnerliga skäl" och du skulle då, tyvärr, kunna bli skyldig att betala självrisken. Men jag skulle utgå från att så inte är fallet utan du är som sagt var, med stöd av 3 kap 1 § skadeståndslagen, inte skyldig att betala självrisken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att ta hjälp av vår juristbyrå. Du når dem genom att mejla till bokning@lawline.se.

Trevlig helg och stort lycka till,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?