Arbetstagaren rättigheter

2019-04-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på ett café där de vägrar skriva kontrakt utan menar att man jobbar under ett muntligt kontrakt. Jag får inte ut sjuklön eller semesterersättning, och jag får inte min lön insatt utan istället i kontanter även fast jag flera gånger bett om det motsatta. Hur kan jag gå till väga? Kan jag bevisa något om de hävdar att jag inte har kontrakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det verkar som, efter det du beskriver, som att arbetsgivaren nyttjar dig på ett sätt som brukar kallas ''svart arbetskraft''. På så sätt slipper arbetsgivaren att betala sociala avgifter. Det är givetvis inte tillåtet och ska inte accepteras av dig som arbetsgivare.

Du har enligt lag rätt till sjuklön och semesterersättning (se bl.a. 1-2 §§ semesterlagen). Du har rätt att efter en månads arbete få skriftlig information om dina arbetsvillkor. Denna information ska enligt 6c § Lagen om anställningsskydd innehålla bl.a:

- Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

- En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.-- Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
- Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

Jag tycker att du ska vända dig till arbetsgivaren och åberopa dessa rättigheter. Jag tycker dock först att du ska försöka samla på dig så mycket bevis som möjligt för att du faktisk jobbat på arbetsplatsen. Det kan t.ex. vara nära anhöriga eller vänner som har sett dig på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren vägrar att erkänna dina rättigheter tycker jag att du ska vända dig till en juristbyrå. Du är välkommen att höra av dig info@lawline.se om du vill ha vidare hjälp.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1723)
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?
2020-05-26 Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?
2020-05-23 Advokatyrket och juridisk utbildning.
2020-05-21 Anställningsavtal över telefon

Alla besvarade frågor (80294)