Arbetstagare slagen av sin arbetsgivare

FRÅGA
Min arbetsgivare slog mig. Vad är det jag kan göra? Tack.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag kan kortfattat redogöra för vad som gäller rent allmänt.

Att slå någon, är ett brott enligt 3 kap 5 § brottsbalken (1962:700), brottsbalken hittar du här.

''Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader''

Det finns olika grader av misshandel, om det är en lindrigare skada faller det under ''ringa misshandel'', om det däremot är en grov skada kan det utgöra en grov misshandel enligt 3 kap 6 § brottsbalken.

I brottsbalken regleras även ''vållande till kroppsskada'', till skillnad från misshandel kräver vållande till kroppsskada inget uppsåt utan är något som kan begås av ren oaktsamhet.

Skulle du kunna klargöra närmare vad som har hänt så ska jag försöka hjälpa dig med hur du kan gå vidare.

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (378)
2020-10-27 Vad kan straffet blir om man slår till någon?
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?

Alla besvarade frågor (85560)