Arbetstagare avsluta timanställning

Hej, jag är timanställd på ett privat hemtjänst företag i Lund. Jag är inte med i något fackförbund. Jag har tackat ja till en del pass i Augusti månad muntligt, men vill sluta där pågrund av många anledningar. Jag har fått jobb någon annastans, där de kan garantera mig fast anställning. Samtidigt är jag missnöjd på min gamla arbetsplats, chefen ändrar i min timrapport utan att säga till, arbetstiderna är katastrofala med knappt någon vila vissa dagar, t.ex jobbade jag 7-22:30 fredag, lördag, söndag en vecka. I mitt anställningsavtal står det att jag inte har någon uppsägningstid. Kan jag säga upp mig utan att få några problem. Jag får lön i efterskott, så är rädd att de kommer hålla inne på den.

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att göra svaret så tydligt som möjligt för dig kommer jag att dela in svaret under rubriker. Längst ner i svaret finner du en sammanfattning.

Vad innebär det att vara timanställd?
En timanställning skiljer sig från en tillsvidareanställning eller visstidsanställning då man till exempel har ett vikariat. Vid timanställning blir du anställd på nytt vid varje enskilt arbetstillfälle. Som timanställd arbetstagare innehar du ingen skyldighet att anta de pass din arbetsgivare erbjuder, däremot har du en skyldighet att arbeta de pass du tackat ja till.

I ditt avtal kan det möjligtvis finnas en kvot om hur många timmar/pass du måste arbeta, vilket gör att man som timanställd kan bli skyldig att arbeta de timmar som krävs för att uppfylla avtalad kvot. Om inget står angivet i anställningsavtalet hur mycket du måste arbeta per månad/period så har du då ingen skyldighet att tacka ja till de pass som erbjuds dig.

Vidare kan nämnas att oavsett om man antagit ett pass muntligen eller skriftligen är antagandet lika bindande.

Kan du säga upp dig utan konsekvenser?
Jag förstår att du är missnöjd med din arbetssituation och frågan blir således om du kan säga upp dig från din timanställning på företaget utan att få problem. Som jag nämnde ovan blir du anställd vid varje enskilt arbetstillfälle - detta innebär att du anses vara anställd endast då du faktiskt arbetar ett pass. Något anställningsförhållande finns egentligen inte såsom det gör då du är tillsvidareanställd, vilket betyder att varken du eller arbetsgivaren behöver säga upp dig. Om du inte vill arbeta på företaget längre slutar du tacka ja till framtida erbjudna pass. Om arbetsgivaren skulle vilja att du inte arbetar där längre slutar denne att höra av sig.

De pass du däremot muntligen tackat ja till i augusti månad gör att du blir skyldig att arbeta dessa, då ni ingått avtal om arbetstillfälle.

Sammantaget innebär detta att du har en skyldighet att arbeta de pass du tackat ja till (se 1 § avtalslagen), men du kan utan att få problem förklara för din chef att du inte kommer att tacka ja till nya framtida pass. I praktiken har du då ”sagt upp dig” och avslutat din timanställning.

Rätten till lön
En grundläggande rättighet för en arbetstagare är rätten att på avtalat datum få ut lön för utfört arbete. För att du som arbetstagare ska ha rätt till lön krävs att du stått till arbetsgivarens förfogande och utfört de arbetsuppgifter som omfattas av anställningsavtalet. Arbetsgivaren har med andra ord inte rätt att hålla inne din lön för de pass du arbetat, utan du som arbetstagare får då en lönefordran på din arbetsgivare. Du behöver inte ha kvar din timanställning om du skulle behöva ställa krav på din arbetsgivare om att få ut din lön, utan det är tillräckligt att du haft anställning hos arbetsgivaren och att det finns en innestående lön. Om arbetsgivaren felaktigt skulle hålla inne din lön utgör detta kontraktsbrott och denne kan bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS.

Sammanfattning och rekommendation

Du kan utan problem direkt avsluta din timanställning på din nuvarande arbetsplats genom att sluta anta nya pass, förutom de pass du redan tackat ja till. Din arbetsgivare har på de grunder jag angivit inte rätt att hålla inne din lön för arbete du utfört i enlighet med avtalade arbetsuppgifter.

Du nämnde att du inte är fackligt ansluten. Skulle du då eventuellt behöva vidare hjälp med ditt ärende kan du kontakta en jurist via lawline.se/boka eller ringa på 08-533 300 04, alternativt maila info@lawline.se.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Om du känner att jag missat något i mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig nedan i kommentarsfältet. Önskar dig stort lycka till.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”