Arbetstagare ansvar för fel i tjänst

FRÅGA
En vän till mig jobbar på en syateljé, en missnöjd kund kommer och vill ha tillbaka pengarna eftersom denne inte är nöjd med resultatet. Chefen kräver att min vän själv ska stå för återbetalningen.Förutom att följa med och parta med dennes chef, hur kan jag på andra sätt hjälpa min vän?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår omständigheterna som att din vän utfört en tjänst som kunden nu valt att reklamera. I rättslig mening rör det sig om en hävning, då kunden kräver att pengarna ska återbetalas.

En första notering som kan vara bra att göra, är om din vän driver egen verksamhet eller är anställd. Det förra skulle vara om din vän hyrt en plats i ateljén eller liknande. Jag förutsätter dock att det rör sig om ett anställningsförhållande.

Som arbetsgivare har man ett omfattande ansvar för sina arbetstagares agerande. I skadeståndsrättsligt sammanhang brukar det refereras till som ett principalansvar. En arbetstagare kan enbart göra sig ansvarig för skada om det föreligger synnerliga skäl (se 4 kap 1 § skadeståndslagen). Principalansvaret gäller för skador som uppstår både för kontraktsparter och helt utomstående, så länge arbetstagaren orsakat skadan i tjänsten.

I din väns situation tolkar jag det som en tjänst har utförts men att kunden inte varit nöjd. Det rör sig därmed inte om någon särskild skada, utan snarare en prövning om tjänstens utförande har varit undermåligt eller inte motsvarat det som avtalats. Som utgångspunkt står arbetsgivaren för dessa kostnader, och jag kan inte utläsa något annat som skulle tala för en annan slutsats i din väns fall.

Slutligen, rekommenderar jag er att läsa igenom anställningsavtalet. Arbetsgivarens ansvar är nämligen dispositiv vilket betyder att det kan avtalas bort. Vidhåller arbetsgivaren sin ståndpunkt kan det vara bra att kontakta en jurist, antingen genom att boka ett möte eller ett inledande telefonmöte. Om din vän är medlem i ett fackligt förbund bör ni givetvis kontakta dem redan innan det första mötet.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll