Arbetssökandes rätt att begära ut meriter

FRÅGA
Hej Lawline. Har jag rätt att begära ut CV på dem som gått vidare i en ansökningsprocess till en tjänst på ett företag om jag misstänker åldersdiskriminering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande rätt:

Frågor om diskriminering behandlas i Diskrimineringslagen (DiskL).

Det finns en presumtionsregel att om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering förelegat så går bevisbördan över på den svarande (i ditt fall din arbetsgivare) som ska visa att diskriminering inte förekommit (6 kap. 3 § DiskL).

Huvudregeln är att en arbetssökande som inte anställts har rätt att begära ut meriter från den som anställdes (2 kap. 4 § DiskL).

Du som sökande kan alltså på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som fick arbetet hade.

I paragrafen så står det att en arbetssökande har rätt till information genom en skriftlig uppgift av arbetsgivaren. I lagkommentaren kan man läsa att kravet på skriftlighet inte innebär att kopior på handlingar behöver lämnas ut. Det räcker med en enkel uppställning över utbildningar, tidigare anställningar osv. gjord av arbetsgivaren.

Slutsats:

Du har inte rätt att få ut personen i frågas CV men du har rätt att skriftligt få ut information om personens meriter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98704)