Arbetsskyldighet timanställd och kan avtal binda tredje man?

2017-11-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag jobbar som timvikarie och har tidigare haft möjlighet att välja tider från en av de ordinarie personalens schema, då denne varit mammaledig. Jag har då kunnat välja vilka tider jag vill ha och även kunnat tacka nej till tider. Denna månaden var det även en annan av timvikarierna som skulle dela på tiderna från detta schema. Detta fick jag veta efter att Denne vikarie haft ett samtal med chefen. Vi skrev upp oss på de tider som vi kunde jobba, och en av tiderna kunde ingen p.g.a. storhelg. Men nu har det uppstått ett problem, nu hävdar chefen att vi redan har tackat ja till att fylla alla tiderna och därför måste någon av oss jobba detta datum. Jag har aldrig tackat ja till alla passen utan detta är något som kom som en överraskning.Jag har inte gjort något skriftligt eller muntligt avtal med chefen utan det var den andra vikarien som hade det samtalet med honom. Ev. Så har chefen och den andra vikarien ingått ett muntligt avtal om att vi ska täcka alla tiderna men det är information som inte kommit fram till mig och som jag inte tackat ja till. Vad gäller här? Kan de tvinga mig eller den andra vikarien att jobba passet? (Enligt mitt avtal finns det inget krav på att jag måste arbeta ett visst antal timmar)Tack!
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär det att vara timanställd?
En timanställning skiljer sig från en tillsvidareanställning eller visstidsanställning då man till exempel har ett vikariat. Vid timanställning blir du anställd på nytt vid varje enskilt arbetstillfälle. Som timanställd arbetstagare innehar du ingen skyldighet att anta de pass din arbetsgivare erbjuder, däremot har du en skyldighet att arbeta de pass du tackat ja till.

I anställningsavtalet kan det finnas en kvot om hur många timmar/pass du måste arbeta, vilket gör att man som timanställd kan bli skyldig att arbeta de timmar som krävs för att uppfylla avtalad kvot. Om inget står angivet i anställningsavtalet hur mycket du måste arbeta per månad/period så har du då ingen skyldighet att tacka ja till de pass som erbjuds dig.

Vidare kan nämnas att oavsett om man antagit ett pass muntligen eller skriftligen är antagandet lika bindande. När man tackar ja till ett pass ingår man ett bindande avtal om att arbeta just det passet.

I ditt fall har du ingen kvot att uppfylla och du har inte heller tackat ja till passen chefen hävdar att du måste ta. Detta betyder att du rättsligt sett inte är skyldig att arbeta passen, eftersom ett bindande avtal mellan er inte uppstått. Det är den som påstår att ett avtal ingåtts som har bevisbördan för detta. Det är således upp till din chef att bevisa att du har tackat ja till passen för att du ska behöva arbeta dem.

Kan chefen och den andra vikarien avtala om att ni ska täcka passen?
En grundläggande princip inom svensk avtalsrätt är att ett avtal mellan parterna aldrig kan binda tredje man. Här är chefen och den andra vikarien parter och du är tredje man. Den andra vikarien kan med andra ord inte med bindande verkan avtala om att ni båda ska arbeta passen, utan denne kan endast binda sig själv.

Sammanfattning
Av informationen du givit anser jag inte att du har bundit dig vid att arbeta passen, eftersom det måste föreligga ett anbud och en accept för att ett avtal ska uppkomma. Eftersom du inte har tackat ja är du således inte skyldig att arbeta passet och chefen kan inte tvinga dig till detta. Ett avtal mellan chefen och den andra vikarien kan aldrig binda dig som tredje man enligt avtalsrättsliga principer. Vad gäller den andra vikarien, så kan hon endast bli skyldig att arbeta de pass hon tackat ja till på samma sätt som dig.

Om chefen vill att du/den andra vikarien ska arbeta så har han/hon bevisbördan för att avtal mellan er ingåtts där du har tackat ja.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Önskar dig lycka till och du är alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen vid andra frågor.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?