Arbetsskyldighet

2016-01-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har en arbetsbeskrivning i mitt arbete. Nu vill arbetsgivaren att jag ska utföra en arbetsuppgift som inte står i arbetsbeskrivningen. Arbetsmomentet har krävt hög utbildning (specialkompetens). Själva utbildningstiden var inte kostsam för arbetsgivaren utan den vinsten arbetsgivaren får är en mycket större. Undertecknad vill inte utföra jobbet utan löneförhandling. Löneförhandlingen slutade förstår som förväntat i katastrof trots den vinsten arbetsgivaren får. Arbetsgivare hotar då med om att om jag inte utför arbetsuppgiften så är det arbetsvägran trots att detta uppdrag inte står i min arbetsbeskrivning. Det vill jag givetvis inte bli anklagad för! Valet för mig om jag anklagas för det, är att jag då måste säga upp mig eftersom att jag inte önskar göra denna specialundersökning för de pengar som de erbjuder mig.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Arbetsskyldighet

Som utgångspunkt sätter arbetsbeskrivningen i anställningsavtalet gränsen för arbetsskyldigheten. Dock är denna oftast inte alltför preciserad vilket innebär att det finns en viss flexibilitet.

Enligt en allmän princip inom arbetsrätten utgörs den yttre ramen för den anställdes arbetsskyldighet oftast av tillämpligt kollektivavtalsområde som den anställde omfattas av. Detta innefattar arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde. Se mer om principen här. En anställd är alltså skyldig att utföra allt arbete som ryms inom detta område. En arbetare på en fabrik kan exempelvis vara skyldig att hjälpa till med ombyggnadsarbete med fabriken medan tjänstemännen kan vara skyldiga att sköta administrationen kring ombyggnationen. Detta pga att uppgifterna faller inom respektive kollektivavtalsområde.

Lydnadsplikt

Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har lydnadsplikt och att arbetsgivaren har tolkningsföreträde. Detta innebär att arbetsgivarens mening gäller och att den anställde har lydnandsplikt, om inte dennes fack åberopar tolkningsföreträde.

Tolkningsföreträde

Som undantag till lydnadsplikten och arbetsgivarens tolkningsföreträde finns möjligheten för facket att åberopa tolkningsföreträde. Om det uppstår tvist kring arbetsskyldigheten kan arbetstagarens fack, under förutsättning att arbetsgivaren och detta är bundet av samma kollektivavtal, åberopa tolkningsföreträde, se här.

Tolkningsföreträdet får den innebörden att den anställde inte behöver utföra arbetet eftersom fackets mening kring arbetsskyldigheten råder medan tvisten pågår.

Rekommendation

För att undvika risken för order/arbetsvägran kan det som utgångspunkt vara lämpligt at utföra arbetet men att kontakta ditt fack för vidare information.

Hoppas du blev nöjd med ditt svar!

Vänliga hälsningar

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll