Arbetsskada när arbetsgivaren brustit i sitt ansvar

2019-07-11 i Arbetsskada
FRÅGA
Min dotter har fått en allvarlig fingerskada, amputation, då hon gjorde rent en maskin. Hon hade inte fått någon som helst utbildning i hur man gör rent den farliga maskinen. Kan vi stämma arbetsgivaren?
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst beklagar jag det inträffade. Jag kommer här nedan redogöra för rättsläget och hur din dotter nu kan gå vidare.

Arbetsgivaren har ansvaret för en god arbetsmiljö

Den lag som reglerar arbetsmiljön på en arbetsplats är arbetsmiljölagen (AML). Lagen föreskriver att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller skadar sig i samband med arbetet (3 kap 2 § AML). För att arbetsgivaren ska anses uppfylla kraven på en tillräckligt god arbetsmiljö måste arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. I arbetsgivarens ansvar för den goda miljön ingår också att se till att arbetstagaren har tillräckligt god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs. I ditt fall har din dotter inte fått den utbildning hon behövt, vilket lett till att hon skadat sig. Det låter därför som att arbetsgivaren brustit i sitt ansvar för en god arbetsmiljö.

Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a § AML. Om inte arbetsgivaren själv gör detta kan din dotter vända dig till Arbetsmiljöverket på egen hand och rapportera skadan.

Arbetsgivaren kan dömas för arbetsmiljöbrott

Det låter som att den olycka du beskriver har skett som en följd av att arbetsgivaren åsidosatt AML och vad som därmed ålegat honom i form av att förebygga olycksfall och ohälsa. För detta kan arbetsgivaren dömas till arbetsmiljöbrott. Det som krävs för att arbetsgivaren ska kunna dömas är att det finns ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och skadan. Det låter det som att det finns i din dotters fall eftersom skadan skett till följd av att hon inte fått någon utbildning i hur maskinen ska rengöras. I de flesta fall är det Arbetsmiljöverket som gör en utredning om brott och sedan anmäler fallet till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Därefter tar polisen över.

Din dotter har rätt till ersättning för sin skada

Arbetsskadeersättning

Eftersom din dotter råkat ut för en arbetsskada har hon rätt till ersättning. Den typ av ersättning hon har rätt till är arbetsskadeersättning, vilken är en typ av socialförsäkring som betalas ut av Försäkringskassan. Det är arbetsgivaren som ska vända sig till försäkringskassan och anmäla skadan, varpå din dotter sedan vänder sig dit och begär ersättning.

Trygghetsförsäkring

Utöver arbetsskadeersättningen kan din dotter eventuellt ha rätt till ytterligare ersättning genom en så kallad trygghetsförsäkring vid arbetsskador. För att sådan ersättning ska bli aktuell måste arbetsgivaren ha tecknat en trygghetsförsäkring. Majoriteten av alla arbetsgivare har det, och jag skulle därför rekommendera din dotter att höra detta med sin arbetsgivare. Finns det en trygghetsförsäkring täcker den skadan, och i så fall går det inte att därutöver stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd.

Om det däremot inte finns någon trygghetsförsäkring på din dotters arbetsplats kan hon stämma arbetsgivaren på allmänt skadestånd. Detta görs enligt skadeståndslagens regler och ger henne möjlighet att kräva skadestånd för ersättning av sjukvårdskostnader, inkomstförlust, eventuellt psykiskt lidande m.m.

Hur ska din dotter gå vidare?

Din dotter bör först och främst anmäla sin skada till arbetsgivaren om inte detta redan gjorts. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Din dotter kan därefter vända sig till Försäkringskassan och få ut ersättning därifrån. Har hennes arbetsgivare också en trygghetsförsäkring kan hon få ytterligare ersättning därifrån. Skulle en trygghetsförsäkring saknas kan det bli aktuellt att stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Eftersom du har valt till telefonrådgivning kommer jag att kontakta dig på fredag kl. 16:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se, så kommer vi överens om en ny.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll