Arbetsmiljölagens tillämpningsområde

2019-09-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Tillämpas lagen om arbetsmiljö och säkerhet för småföretag?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen tillämpas lagen på varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Det görs således ingen begränsning beträffande verksamhetens storlek, varför lagen även är tillämplig på småföretag.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1659)
2019-12-03 Får en person som fyllt 16 år arbeta efter klockan 20?
2019-12-01 Avsluta anställning av arbetstagare som fyller 67 år
2019-11-30 Hur kan jag agera för att få en advokat att sluta ta kontakt med mig?
2019-11-30 Måste jag betala tillbaka skatten när en arbetsgivare betalat ut felaktig lön?

Alla besvarade frågor (75291)