FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/09/2019

Arbetsmiljölagens tillämpningsområde

Tillämpas lagen om arbetsmiljö och säkerhet för småföretag?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen tillämpas lagen på varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Det görs således ingen begränsning beträffande verksamhetens storlek, varför lagen även är tillämplig på småföretag.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam NaderiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?