Arbetsledningsrätt och trakasserier

FRÅGA
Hej. Jag har en fråga gällande en arbetssituation, således undrar jag om detta berörs av någon lag i Arbetdrätten eller annan praxis. Min chef har varit ansvarslös gentemot mig vilket har medfört inskränkning och känsla av begränsning i min tjänst.Vad säger lagen om detta allmänt? Detta är allmänt känt för andra medarbetare. Om uppsåt föreligger är oklart, men en sådan sak är svårt att missa. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga går att dela upp i två delar. En del där din chefs agerande i sig kan vara rättsstridigt och en del där inskränkningen i din tjänst kan diskuteras.

Kan din chefs agerande anses utgöra trakasserier finns det ett flertal bestämmelser som kan aktualiseras. Det kan utgöra en straffbelagd handling enligt brottsbalken (se exempelvis förolämpning i 5 kap. 3 § Brottsbalken), strida mot arbetsmiljölagstiftning och/eller vara oförenlig med diskrimineringslagens bestämmelser (se 1 kap. 4 §, 2 kap. 1§ Diskrimineringslagen). Vad gäller diskrimineringslagens bestämmelser krävs det inte att avsikt förelegat.

När det kommer till inskränkning i din tjänst är utgångspunkten att arbetsgivaren har en långtgående arbetsledningsrätt där arbetsgivaren ensidigt kan fatta beslut om arbetets utformning. Som arbetstagare har man i regel att acceptera förändringar så länge de faller inom din arbetsskyldighet. Denna skyldighet skiljer sig åt beroende på vilken tjänst man innehar, eventuella bestämmelser i kollektivavtal och det personliga anställningsavtalet.

För ett utförligare svar krävs mer information, men jag hoppas svaret kan ge dig lite vägledning i frågan!

Vänligen,

Linnea Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (659)
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (81781)