Arbetsgivares tystandsplikt

FRÅGA
Får min arbetsgivare berätta till dom andra anställda om min personliga problem exempelvis mina sömnproblem ?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline,

En arbetsgivare har tystnadsplikt enligt sjuklönelagen och får ej berätta om den anställdes sjukdomstillstånd. Vidare spelar god sed på arbetsmarknaden in. Vad som är god sed kan vara svårt att definiera och variera beroende på situation och omständighet. Hur arbetsgivaren uttrycker sig och i vilken kontext spelar in. Det är inte olagligt, men snarare omoraliskt att sprida information om dina sömnproblem. Har du däremot ett läkarintyg där det är bekräftat att det är att ses som en sjukdom råder tystnadsplikt enligt sjuklönelagen. Vidare finns rätt till integritet övergripande i EKMR och regeringsformen.

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?