Arbetsgivares skyldighet vid trakasserier från kunder

FRÅGA
Hej,Jag jobbar i en butik i ett relativt "stökigt" område under sena kvällar. Som ung tjej får jag ta emot en hel del ovälkomna kommentarer angående mitt utseende. Det kan också vara kunder som kommer in påverkade av någon substans, vilket gör att vi som arbetar inte känner oss trygga. Främst gällande trakasserier vet jag att arbetsgivaren har ett stort utrednings- och åtgärdsansvar om dessa skulle komma från en kollega. Men vad gäller när kunder beter sig olämpligt? Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svarat är att arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsansvar som du nämner inte omfattar situationer där kunder trakasserar någon på arbetsplatsen. Du bör dock ändå ta upp problemen med din närmaste chef då otrygghet på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem.

Arbetsgivarens utredningsskyldighet omfattar inte kunder

Precis som du skriver så har arbetsgivaren ett utrednings, och åtgärdsansvar när det gäller trakasserier av olika slag från en annan anställd eller från inhyrd eller inlånad arbetskraft (diskrimineringslagen 2:3). Denna utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller dock inte när det är en kund som utsätter någon på arbetsplatsen för trakasserier, vilket framgår av att denna situation inte räknas upp i diskrimineringslagen 2:3.

Ansvar för arbetsmiljön

Även om arbetsgivaren inte har ett särskilt utredningsansvar avseende trakasserierna tycker jag ändå att du ska ta upp de problem du beskriver med din närmaste chef. Arbetsgivaren har nämligen det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och ska fortlöpande undersöka arbetsmiljön och vilka risker som finns på arbetsplatsen, samt vidta åtgärder med anledning av dessa (arbetsmiljölagen 3:2 och 3:2a). Det framgår av lagen att arbetsmiljön omfattar både den psykiska/sociala arbetsmiljön och den fysiska (arbetsmiljölagen 2:1).

Även om huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren har även arbetstagare ett ansvar att samverka med arbetsgivaren för en god arbetsmiljö (arbetsmiljölagen 3:1a). Därför är det bara bra om du berättar om den otrygghet som både du och dina kollegor känner.

Mina råd/förslag

1. Ta upp problemen med din närmaste chef! Eftersom du beskriver att både du och dina kollegor känner er otrygga på arbetsplatsen kan det vara bra att ni till att börja med tillsammans går till den närmaste chefen och frågar vilka åtgärder denne kan vidta för att ni ska känna er tryggare. Har ni till exempel larm på arbetsplatsen och vet hur man använder det? Har ni några rutiner för när det händer något allvarligt? Arbetar ni mycket själva i butiken så att ni bör se över om ni kan arbeta fler samtidigt för att skapa trygghet? Och så vidare.

2. Vänd dig till skyddsombudet! Ifall din chef inte vidtar några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön kan du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen om en sådan person finns.

3. Vänd dig till facket! Om det saknas skyddsombud på din arbetsplats kan du vända dig till din fackliga organisation för hjälp med arbetsmiljöfrågor. Om du själv inte är med i facket, men vet att någon av dina kollegor är det kan du fråga om denne vill vända sig till facket med problemen.

4. Polisanmäl om du blivit utsatt för något allvarligt! Jag vill slutligen poängtera att det kan finnas en straffrättslig aspekt att ta hänsyn till också. Jag har svårt att bedöma om det du har blivit utsatt för i butiken har varit brottsligt eller inte. För det behöver jag mer omständigheter. Om du misstänker att det du blivit utsatt för är brottsligt och kan peka ut specifika personer kan du dock höra av dig till polisen på 114 14 så får de göra en bedömning. Polisanmälan kan du göra här. Även detta bör du prata om med din arbetsgivare.

Ytterligare frågor?

Om du har några fler frågor angående arbetsmiljö är ett tips att kontakta Arbetsmiljöverket.

Du är också välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline. Du kan nå dem på nummer 08-533 300 04.

Hoppas att mitt svar var till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (799)
2021-11-30 Företrädesrätt till återanställning
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?

Alla besvarade frågor (97612)