Arbetsgivares skyldighet att utbetala lön mm.

Hej! Har jobbat i ca 3månader åt ett företag, inget skriftligt avtal fanns utan muntligt fick jag veta dagar, tider och lön. Har fått 2 löner med papper spec i brevlådan där de står att de är skattat och klart så de va inget svartjobb.

Idag sa jag upp mig för jag måste prioritera jobb som ger mest betalt och flest timmar då hon ville kräva 3månaders uppsägningstid..

Sen ändra hon sig och sa jag tar över ha ett fortsatt bra liv.. Är rädd att jag inte kommer få betalt för sista månaden nu!?

Så har två frågor..

1. Kan hon kräva uppsägningstid?

2. Kan hon strunta i att betala ut jobbade timmar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag disponerar mitt svar i olika delar så att det blir lättöverskådligt.

Anställningsavtal

Ett muntligt avtal är juridiskt sett lika bindande som ett skriftligt. Ditt löfte att ställa din arbetskraft till din arbetsgivares förfogande, liksom din arbetsgivares löfte att utbetala lön, är bindande för er båda oavsett avtalsform, 1 § första stycket lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

Nackdelen med ett muntligt avtal utifrån ett processrättsligt perspektiv är att det är svårare att bevisa att ett visst förhållande föreligger, exempelvis att du är anställd hos din arbetsgivare, antal timmar du är anställd för, anställningsform, lön och så vidare.

Uppsägningstid

Inledningsvis vill jag påpeka att uppsägningstid beror på anställningsform. Jag kan inte avgöra om du har varit tillsvidareanställd, visstidsanställd, vikarie eller provanställd, inte mindre då jag inte ens vet inom vilken bransch du har arbetat. Utgångspunkten är att det är en tillsvidareanställning om inget annat kan visas, 4 § första stycket första meningen lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Ert anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal kan särskilt reglera uppsägningstiden. Jag utgår dock fårn att uppsägningstid i anställningsavtalet ändå inte kan bevisas och att inget kollektivavtal gäller för er. Härmed gäller vad som stadgas i lag. Arbetstagare som har arbetat i tre månader hos en arbetsgivare har en minsta uppsägningstid om en månad, 11 § första stycket lag LAS.

Lön

Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala ut lön för presterat arbete från arbetstagarens sida. Det anses vara ett allvarligt avtalsbrott om denna skyldighet åsidosätts. Du har givetvis rätt till lön för dina arbetade timmar, såtillvida arbetsgivaren inte håller inne lönen för att kompensera för en skada du har orsakat denne, jfr 38 § LAS. Om arbetsgivaren har föreslagit att du inte behöver iaktta någon uppsägningstid, och du har accepterat det, har ni därför kommit överens om att du inte behöver stanna kvar. Även om det skulle innebära skada för arbetsgivaren, är den åsamkad av denne själv. Mot bakgrund av förutsättningarna i din fråga, ser jag inget skäl till att du inte ska ha rätt till din lön.

Sammanfattning

Ni har ett anställningsavtal, men eftersom det är muntligt kan du ha vissa bevissvårigheter vad gäller vissa punkter. Du kanske kan visa dina arbetade timmar genom ett datasystem eller liknande? Om du framför att du arbetat vid x antal tillfällen, är det upp till arbetsgivaren att åtminstone bevisa felaktigheten i ditt påstående genom att visa vem som har arbetat då. Det krävs därför mycket för att arbetsgivaren ska undgå ansvar.

Arbetsgivaren kan kräva att du arbetar under en uppsägningstid om en månad. Det verkar dock inte vara något problem i ditt fall eftersom du fick lov att undgå det.

Du har sannolikt rätt till din sista löneutbetalning. Det krävs mycket för att arbetsgivaren ska ha rätt att hålla inne lönen. Det ska som sagt vara fråga om skador som du har orsakat och som måste kunna visas av arbetsgivaren.

Goda råd

Jag rekommenderar att du i första hand inväntar lönebeskedet. Är det negativt, föreslår jag att du tar kontakt med arbetsgivaren och försöker reda ut det. Om kontakten inte är framgångsrik, kan du vända dig till facket om du är ansluten. Är du inte det, tycker jag att du ska ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten här. Du fyller i blanketten till höger på sidan och låter Kronofogdemyndigheten försöka driva in skulden åt dig. I sista fall kan du vända dig till tingsrätten i Stockholm. Det kan dock bli jobbigt och kostsamt för en privatperson.

Tänk också på att du har rätt till semesterersättning senast en månad efter det att din anställning har upphört, om du inte har tagit semesterledighet eller om den har betalats ut månadsvis till dig, 30 § semesterlagen (1977:480). Rätten till semesterförmåner går inte att avtala bort, 1 och 2 §§ semesterlagen. Om den har betalats ut månadsvis, måste det tydligt i lönespecifikationen framgå vilken del som avser lön respektive semesterersättning. Om det inte tydligt framgår, är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att sådan semesterförmån har betalats ut. Annars kan du kräva även den.

Jag önskar dig lycka till i ditt ärende! Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Du hittar avtalslagen här.

Du hittar LAS här.

Du hittar semesterlagen här.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”