Arbetsgivares skyldighet att höja arbetstagares löner

FRÅGA
Hej ! jag arbetar som vårdpersonal jag har inte fått lönehöjning i 2 år och jag vet att det finns de på min arbetsplats som fick lönehöjning föra år men inte jag . har arbetsgivaren skyldig att höja lön varje år ?Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En utgångspunkt i den svenska arbetsrätten är att arbetstagaren och arbetsgivaren själva kommer överens om lönen och frågor som rör anställningsförmåner. Det finns idag ingen lagstadgad minimilön i Sverige och därför finns det ingen generell skyldighet för arbetsgivaren att höja arbetstagarnas löner varje år.

Dock regleras denna fråga i de flesta kollektivavtal, där arbetsgivare och arbetstagarorganisationer (fackförbund) kommer överens om vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. I kollektivavtal föreskrivs ibland en rätt till lönehöjning, eller en rätt till löneförhandling med arbetsgivaren. Det kan även finnas klausuler i ditt enskilda anställningsavtal som reglerar lönen och eventuell lönehöjning, varför du även bör läsa igenom detta.

Jag råder dig således att kolla upp om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal och vad som i så fall står där. Det kan finns en skyldighet för din arbetsgivare att höja din lön om det finns särskilt stadgat i kollektivavtalet och om du uppfyller det som krävs. Om det är så att din arbetsgivare underlåtit att höja din lön i strid med kollektivavtalet bör du kontakta din fackliga organisation för vidare hjälp med att driva en eventuellt process mot din arbetsgivare.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp i detta ärende kan du även kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig vidare.

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?