Arbetsgivares skyldighet att anpassa arbetsuppgifterna efter gravid arbetstagare

Vad har en arbetsgivare för skyldigheter när jag som gravid kvinna inte längre kan utföra de vanliga arbetsuppgifterna som innebär tunga lyft? Är arbetsgivaren skyldig att ge mig en annan tjänst inom företaget som jag kan utföra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare har långtgående skyldigheter när det gäller att hitta lämpliga arbetsuppgifter åt sina gravida anställda.

I första hand

Det första en arbetsgivare ska göra när du meddelar denne om din graviditet är att göra en riskbedömning av arbetsplatsen. Om arbetsgivaren hittar risker på arbetsplatsen för dig som gravid är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet efter dina behov som gravid. I ditt fall kan det till exempel handla om att installera någon typ av lyfthjälpmedel.


I andra hand

Om det inte är möjligt för arbetsgivaren att hitta lösningar ska arbetsgivaren i andra hand erbjuda dig omplacering till ett riskfritt arbete. Om det inte finns något arbete att omplacera dig till under graviditeten får du inte vara kvar i arbete så länge som risken finns kvar. Då kan du vända dig till din lokala försäkringskassa för att se om du har rätt till graviditetspenning.

Arbetsgivaren har en skyldighet att dokumentera skälen varför denne inte kunnat ta bort riskerna från arbetsuppgifterna eller inte kunnat omplacera. Arbetsgivaren är också skyldig att under hela graviditeten kontinuerligt försöka hitta lösningar till förbättringar i arbetsmiljön och också ta vara på möjligheter till omplacering.
Om din arbetsgivare inte vill åtgärda problemen rekommenderar jag att du vänder dig till ditt skyddsombud eller om du är medlem i ett fackförbund, vända dig dit.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma. Jag önskar dig lycka till med arbetet och kommande barn!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo