Arbetsgivares skyldighet att anmäla trakasserier på jobbet

FRÅGA
Har arbetsgivaren skyldighet att anmäla min sjukskrivning pga trakasserier (det står tydligt så i läkarintyget) till Arbetsmiljöverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om det i samband med arbetet skett tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa (se Arbetsmiljölagen 3 kap. 3a§ och Arbetsmiljöförordningen 2§). Här faller mobbning och trakasserier in när händelserna är tillräckligt allvarliga.

Om det är allvarligt i den grad att en arbetstagare blivit sjukskriven på grund av trakasserier eller mobbning är arbetsgivaren skyldig att anmäla detta på www.anmalaarbetsskada.se. Webbsidan är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Anmälan går till Försäkringskassan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (658)
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?
2020-06-13 När kan arbetstagare få skadestånd till följd av arbetsgivares avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (81720)