Arbetsgivares skyldighet att anmäla trakasserier på jobbet

FRÅGA
Har arbetsgivaren skyldighet att anmäla min sjukskrivning pga trakasserier (det står tydligt så i läkarintyget) till Arbetsmiljöverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om det i samband med arbetet skett tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa (se Arbetsmiljölagen 3 kap. 3a§ och Arbetsmiljöförordningen 2§). Här faller mobbning och trakasserier in när händelserna är tillräckligt allvarliga.

Om det är allvarligt i den grad att en arbetstagare blivit sjukskriven på grund av trakasserier eller mobbning är arbetsgivaren skyldig att anmäla detta på www.anmalaarbetsskada.se. Webbsidan är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Anmälan går till Försäkringskassan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll