Arbetsgivares skadeståndsansvar för inhyrd arbetare

FRÅGA
Hej,Vi har haft ett bemanningsföretag inhyrt hos oss under 2 dagar. B-korts chaufför. Inne på vårt lager vid lastning välter den inhyra chauffören en pall i magasinet för ett värde av 76.000:-Bemanningsföretaget skriver själva att dom har ansvarsförsäkring i deras mail i tidigare offert.Först går dom med på att ta skadan, sen återkommer dom och säger att vi tar inte ansvar för detta. Vem skall hållas ansvarig? Vi har ju betalt ett bemmaningsföretag för att utföra transporter åt oss under 2 dagar. Deras chaufför välter en pall inne på terminalen, ej ute hos kund!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till principalansvar, dvs arbetsgivares ansvar för skador som arbetstagaren vållat i tjänsten, då det finns flera arbetsgivare så gör man en bedömning i det enskilda fallet. Den enskilda bedömningen ska ta utgångspunkt i vem som gav arbetstagaren arbetsuppgifter och instruktioner för arbetet, samt vem som utövade själva kontrollen över arbetstagaren. Detta får i fallet ses som en huvudregel.

Undantag från denna huvudregeln har gjorts i vissa fall då det rör sig om utlånad arbetare som vållar skada hos företaget han är utlånad till (vilket är situationen i ert fall). Detta undantaget har uttryckts i ett rättsfall, NJA 1992 s. 21, där Högsta domstolen konstaterar att den ordinarie arbetsgivaren skulle stå för skadan som arbetstagaren hade vållat hos företager han var utlånad till.

Huruvida detta rättsfall skulle kunna appliceras på ert fall fullt ut är dock svårt att säga, eftersom det i 1992 års fall rörde sig om svetsning och således ett arbete som ställde krav på speciell kompetens då den innebar vissa risker. Högsta domstolens resonemang i rättsfallet konstaterar dock att huvudregeln, att den som kontrollerar arbetet ska ansvara, inte är omedelbart tillämplig i fall där skadan inte uppstår hos tredje man, utan hos arbetsgivaren. Eftersom jag inte har all information i fallet kan jag inte uttrycka mig slutgiltigt, men detta talar för att det i ert fall är bemanningsföretaget som ska ansvara för skadan och inte ni. I vart fall kan ni använda detta som grund för er argumentation gentemot bemanningsföretaget.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia Stenslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?