Arbetsgivares rehabiliteringsansvar att tillhandahålla hjälpmedel

FRÅGA
Fråga om vad en arbetsgivares rehabiliteringsansvar eg. omfattar.Är en arbetsgivare skyldig att betala naprapatbehandling för en arbetstagare? I detta fall är det ett tungt fysiskt arbete där enstaka arbetstagare får ont i ryggen och då via företagshälsan fått rådet att gå hos naprapat. Personen är inte sjukskriven och det är heller ingen arbetsskada i sig.Är arbetsgivaren verkligen skyldig att bekosta naprapatbehandling i detta fall? Arbetsgivaren tillhandahåller alla de hjälpmedel som finns att uppbringa i branschen och vill givetvis inte att de anställda skall slitas ut i förtid eller skada sig. Men är det ett lagkrav att regelmässigt stå för kostnaden för olika terapeutiska behandlingar? Det har inte heller skett någon rehabutredning ihop med Försäkringskassa eller dyl. där detta krav på arbetsgivaren framkommit.
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen. Regler om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter kan du hitta i arbetsmiljölagen (AML).

Till att börja med har arbetstagaren ett förstärkt anställningsskydd om det visar sig att arbetstagaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att kunna planera och kontrollera arbetsmiljön och så att problem hos arbetstagarna kan upptäckas så tidigt som möjligt. Bland annat har arbetsgivaren en skyldighet att undersöka risker och brister i verksamheten för att kunna förhindra riskerna för framtida skador. Arbetsgivaren ska i samråd med arbetstagaren lämna upplysningar till försäkringskassan som behövs för arbetstagarens behov av rehab. (Socialförsäkringsbalken 30:6§)

Angående mer konkret i rehabiliteringsansvar, har arbetsgivaren en skyldighet att se till att behövliga rehabiliteringsåtgärder vidtas för den individuella miljöanpassningen, oavsett om verksamheten är stor eller liten (AML 3:2a§ tredje stycket). Hur långt den skyldigheten sträcker sig varierar från fall till fall. Men typiskt sätt ska arbetsgivaren svara för anpassning av arbetsplats i form av utbildning, ändrade arbetsmetoder/arbetstider och införskaffande av hjälpmedel som skäligen kan krävas för att anställningen ska bestå. Det går inte ur lagen urtolka en skyldighet för arbetsgivaren att helt stå för en naprapatbehandling. Finansieringsansvaret bör vara begränsat till endast de åtgärder som syftar till att få den anställde till att stanna kvar i arbete hos arbetsgivaren. Värt att nämna är att även försäkringskassan kan stå för viss del av kostnaden i form av rehabiliteringsersättning.

Slutligen får du undersöka vilka anställningsvillkor som finns och ifall de reglerar dessa typer av ersättningar. Jag hoppas vidare att jag förtydligat rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Gustav Berglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (807)
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?
2022-01-18 Får man omplacera eller säga upp ovaccinerad personal på ett äldreboende?

Alla besvarade frågor (98658)