Arbetsgivares rätt att hålla inne slutlön

FRÅGA
Får arbetsgivaren hålla inne en slutlön när den anställde har slutat och har en skuld till företaget? Slutlönen är inte utbetald än.Eller ska det bara dras av från slutlönen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det ska inledningsvis klargöras att när det gäller slutlöner finns det ingen lag som reglerar när en sådan ska betalas ut, utan reglering sker antingen i anställningsavtalet eller kollektivavtal.

Oavsett anledningen till anställningens upphörande, så har alla gemensamt att de ska få en slutlön. I slutlön ingår intjänande semester, kvarvarande och intjänande av semester, eventuellt månadslön och tillägg, reglering om skulder finns till företaget, avgångsvederlag.

Huvudregeln enligt 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (LAK) är att arbetsgivare inte får kvitta en fordran hos arbetstagaren genom att göra avdrag på arbetstagarens lön.

Ett undantag från detta är enligt 3 § 3 st LAK att kvittning även kan ske om så medges i ett gällande kollektivavtal.

Sammanfattningsvis har alltså inte arbetsgivaren rätt att hålla inne din slutlön och de får inte heller kvitta av din skuld mot slutlönen utan det får lösas separat.

Om du är med i facket rekommenderar jag att du ber dem om hjälp för att få din slutlön utbetald och att hantera tvisten om beloppet som du är skyldig arbetsgivaren.

Om din arbetsgivare går med på att betala ut slutlönen men trots detta inte gör det kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Det kan du däremot inte göra om arbetsgivaren anser att hen inte behöver betala ut din slutlön på grund av skulden, isåfall får du vända dig till en jurist som kan hjälpa dig vidare, det kan du göra här.

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (659)
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (81800)