Arbetsgivares rätt att ensidigt sänka en arbetstagares lön

FRÅGA
Hej.Jag jobbar för ett privat företag inom hemtjänst.Fick ett sms av min arbetsgivare att de ska sänka min timlön med 20 kr i timmen. Får de göra så? De säger att de ej har råd med 180 kr i timmen och att jag har varit överbetald, att nu när jag har fått mer timmar på schemat så kan de "bara betala" 160 kr. Är ej med i facket och det är ett privat företag. Har jag någonting att säga till om?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din lön är avtalad i ditt anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare. Utgångspunkten är att avtal ska hållas och därför kan en arbetsgivare inte på vilket sätt som helst sänka din lön utan samtycke från dig.

För att arbetsgivaren ensidigt ska kunna sänka din lön så måste denne i princip först säga upp dig och sedan återanställa dig med en lägre lön. Men för att kunna bli uppsagd krävs det enligt lagen om anställningsskydd att saklig grund föreligger. Exempelvis är arbetsbrist en saklig grund. En uppsägning kan på så vis grundas på den ekonomiska situationen inom företaget. Detta innebär att din arbetsgivare kan visa att de inte har råd att kvar dig som anställd med din nuvarande lön. Din arbetsgivare kan då säga upp dig med grund i arbetsbrist och vidare erbjuda dig en ny anställning med andra villkor, såsom lägre lön. Detta förutsätter att du går med på att återanställas med en lägre lön.

Av din fråga framgår att du har kvar samma anställning som tidigare men att arbetsgivaren vill sänka din lön. Enligt min bedömning tyder det på att det utgör en otillåten lönesänkning. Du kan bestrida detta genom att säga att din lön följer av anställningsavtalet, vilket inte kan sägas upp hur som helst.

Om din arbetsgivare vägrar att betala ut den lön som följer av ditt anställningsavtal kan du hävda att din arbetsgivare i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden gentemot dig enligt anställningsavtalet. Det uppkommer då en rätt för dig att frånträda din anställning med omedelbar verkan, 4 § 3 st lagen om anställningsskydd. Enligt praxis så utgör en arbetsgivares motvilja att betala ut lön enligt avtal en sådan rätt för dig att frånträda din anställning, t.ex. AD 1971 nr. 19.

Jag även påpeka att din lön kan påverkas av kollektivavtal även om du inte är medlem i facket. Det kan t.ex. bli aktuellt om kollektivavtal föreligger mellan din arbetsgivare och en fackförening.

Sammanfattningsvis har alltså arbetsgivaren små möjligheter att ensidigt sänka din lön. Huvudregeln är att du måste ge ditt samtycke. Det alternativ som arbetsgivaren har är att säga upp dig och sedan återanställa dig med förändrade anställningsvillkor, vilket förutsätter att du går med på att anställas med en lägre lön.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (799)
2021-11-30 Företrädesrätt till återanställning
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?

Alla besvarade frågor (97596)