Arbetsgivares rätt att begära förstadagsintyg

2017-10-02 i Sjuk
FRÅGA
Hej. Jag angående förstadagsintyg. Arbetar inom kommunal verksamhet och har en kronisk sjukdom. Arbetsgivaren vill ha förstadagsintyg. Jag har lämnat intyg från min läkare som beskriver att sjukdomen är väldokumenterad. Jag har även högriskskydd av försäkringskassan. Jag tycker det är konstigt att jag måste lämna intyg trots att jag har kronisk sjukdom o arbetsgivaren förlorar inget om jag är hemma. Min fråga, måste jag trots intyg ha förstadagsintyg (tänkte på AD 1995 nr88). Är med i kommunal. Mvh Petra
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst så kan vi konstatera att det är lagen om sjuklön som reglerar en arbetsgivares skyldighet att betala ut sjuklön och möjlighet att kräva läkarintyg.

Efter en lagändring 2008 kan arbetsgivaren själv besluta att kräva läkarintyg från första sjukdagen om det finns särskilda skäl för det, enligt 10 §. Exempel på sådana särskilda skäl är om det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller om det går att göra någon arbetsplatsanpassning.

Mot den bakgrunden att din sjukdom är så väldokumenterad att du har högriskskydd från försäkringskassan och att du har intyg om kronisk sjukdom, så tycker jag att det är underligt att arbetsgivaren begär förstadagsintyg. Eftersom att du är med i facket rådet jag dig att kontakta dem så att de i sin tur kan påkalla förhandling där arbetsgivaren får förklara vilka särskilda skäl den haft i ditt fall.

Att komma ihåg är att arbetsgivaren kan ha stöd i gällande kollektivavtal att begära förstadagsintyg på ett sätt som skiljer sig från bestämmelsen i lagen om sjuklön! Så kolla upp vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (218)
2021-07-28 ​Får arbetsgivare gå hem till en anställd som är sjukskriven?
2021-07-23 Från vilken dag krävs sjukintyg under corona?
2021-07-18 Får en arbetsgivare ifrågasätta en sjukanmälan?
2021-07-13 Har du rätt till sjuklön om du har en anställning där du ska arbeta så länge behov finns?

Alla besvarade frågor (94634)