Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning pga. arbetsbrist

FRÅGA
Hej! På mitt jobb ska dom omorganisera så jag och två andra ska få sluta där. Pga arbetsbrist. Men, nu har jag och den ena som ska få sluta fått veta att den tredje personen ska anställas av en annan som är inhyrd på mitt jobb som har egen firma, som hjälper till på mitt jobb och gör samma uppgifter som oss . hon ska anställa denne tredja person och dom ska få bli inhyrda och jobba kvar fast jag och den andre som får sluta har varit anställde längre. Och jag har dessutom varit anställd längre än alla mina kollegor i produktionen. Dom bryter ju mot las , men kanske inte på ett olagligt sätt ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp din fråga i två delar, först kommer jag besvara din fråga om det är tillåtet för din arbetsgivare att hyra in någon annan för att utföra den tjänsten du precis blev uppsagd från, sedan kommer jag besvara din fråga angående att du blev uppsagd trots att du varit anställd längre än dina kollegor.

Första frågan

En arbetstagare som blir uppsagd pga. arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där arbetstagaren tidigare var sysselsatt, 25 § lagen om anställningsskydd (LAS), förutsatt att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 12 månader under de tre senaste åren. Arbetstagare måste även ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna bli återanställd.

Denna företrädesrätt gäller dock endast när arbetsgivaren nyanställer, vilket innebär att om arbetsgivaren istället väljer att hyra in den tjänst som du tidigare utförde via ett bemanningsföretag eller liknande, så är det lagligt sett tillåtet. Rättsfall som belyser detta är exempelvis AD 2003 nr 4 eller AD 2007 nr 72.

Andra frågan

Däremot kanske arbetsgivaren har brutit mot turordningsreglerna i 22 § LAS när du blev uppsagd trots att du har jobbat längre för din arbetsgivare än dina kollegor. Principen kallas för sist in - först ut och innebär som du säkert vet att den som jobbat kortast tid på arbetsplatsen är den som får gå först vid uppsägningar pga. arbetsbrist. Det som kan komplicera detta lite är att turordningen ska upprättas för varje driftsenhet som finns på arbetsplatsen, man brukar som huvudregel säga att en driftsenhet ska upprättas inom varje kollektivavtalsområde. Inom driftsenheterna ska det sedan upprättas turordningsregler och då ska man följa principen om sist in först ut.

Ett undantag till detta är dock om arbetsgivaren har högst 10 arbetstagare, då får arbetsgivaren undanta två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Sammanfattningsvis så gör förmodligen din arbetsgivare inget fel genom att hyra in någon för att utföra den tjänst du blev uppsagd från. Däremot kanske din arbetsgivare har brutit mot turordningsreglerna genom att säga upp dig trots att du har varit anställd längre än dina kollegor, dock måste dina kollegor vara i samma turordningskrets för att detta ska gälla.

Jag råder dig därför att ta kontakt med ditt fackförbund och förklara din situation så kan de hjälpa dig vidare.

Hoppas detta var svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (706)
2020-12-02 Obetald lön
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats

Alla besvarade frågor (86870)