Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Vad har man rätt till för ersättning när arbetsgivaren har sagt upp mig på grund av arbetsbrist?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att din arbetsgivare ska ha rätt att säga upp dig krävs saklig grund, enligt lag om anställningsskydd 7 § (LAS). För att arbetsgivaren ska undvika ersättningsskyldighet måste denne utreda om det finns en möjlighet för att omplacera dig till ett annat arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste även iaktta de speciella turordningsregler angående uppsägning på grund av arbetsbrist som finns i LAS 22 §.

Om det ovanstående inte gjorts av arbetsgivaren har du rätt till skadestånd från arbetsgivaren för den skada som uppkommer. Om arbetsgivaren har gjort allt jag nämnde i första stycket har uppsägningen gått till som den ska och du har då ingen rätt till ersättning.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (706)
2020-12-02 Obetald lön
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats

Alla besvarade frågor (86933)