Arbetsgivarens skyldigheter angående arbetsbetyget.

Hej!

Jag är sjuksköterska, avslutade min anställning på egen begäran och fick så småningom ett "betyg"

Där står bland annat att

"Det han skulle behövas utveckla är sitt sätt att arbetsleda då det funnits frågetecken kring avsaknad av agerande från "Mitt namn" vid händelser som äventyrat patientsäkerheten"

Jag har i fråga sagt detta dels skriftligt med mail kontakt fram och tillbaka, där de ej kan komma med något bevis, var sig i avvikelser, vittnen eller annat. Till slut hade vi ett möte (som jag spelade in) där de fortsatt inte har något att komma med. Men han vill inte ändra på den formuleringen.

Ett arbetsbetyg bör vara skrivet på ett objektivt sätt, tydligt och inte lämna några frågetecken.

Min undran nu är: kan jag stämma för förolämpning? Vad kostar det? Hur gör jag? Kan jag vinna?

Lawline svarar

Hejsan!

Din fråga gäller frågan om arbetsbetyg samt om detta får vara negativt på det sättet som din arbetsgivare har formulerat sig.

Arbetsbetyg och vad den ska innehålla.
Ett arbetsbetyg är inte reglerat i lag men regleras oftast i kollektivavtal. Det har utvecklats en extensiv praxis och sedvänja gällande arbetsbetygets formulering. I Arbetsdomstolens praxis (AD 1986 nr 22) så uttrycker sig domstolen på följande sätt:

"Av ett betyg kan krävas att det innehåller uppgifter om anställningstiden och en korrekt beskrivning av de arbetsuppgifter som arbetstagaren har utfört. Det får vidare anses allmänt vedertaget att ett arbetsbetyg också skall innehålla vitsord om arbetstagarens uppförande och om hans skicklighet vid utförandet av sina arbetsuppgifter; om arbetstagaren begär det skall betyget också innehålla uppgift om anledningen till att anställningen upphörde. Arbetsgivaren är självfallet inte skyldig att i betyget ta in något som han inte anser överensstämma med verkligheten. När det gäller arbetstagarens uppförande och sätt att sköta sitt arbete kan således inte krävas annat än att arbetsgivaren ger uttryck för sin egen uppfattning. Arbetstagaren torde emellertid kunna kräva att arbetsgivaren utesluter sådana uppgifter ur betyget; detsamma gäller i fråga om anledningen till anställningens upphörande."

Såvitt avser skyldigheten att lämna ett omdöme, t.ex. om arbetstagarens uppförande och sätt att sköta sitt arbete kan det inte krävas annat än att arbetsgivaren ger uttryck för sin egen uppfattning (se ovan anförda rättsfall). Detta innebär att även negativa omdömen kan lämnas. Emellertid, enligt sista meningen i spalten ovan, så ska en arbetstagare kunna kräva att arbetsgivaren utesluter sådana uppgifter ur betyget.

Slutsats och rekommendationer.
På så vis kan inte du tvinga din arbetsgivare att ändra formuleringen då det är av hans uppfattning men du har rätt att kräva att meningen ska raderas ur arbetsbetyget. Du kan visserligen inte stämma för förolämpning, men du kan kräva att arbetsgivaren tar bort meningen från arbetsbetyget. Jag rekommenderar att du först och främst tar kontakt med facket, i andra fall så tycker jag att du ska hänvisa till följande rättsfall "AD 2012 nr 89 och AD 1986 nr 22" och därefter ber honom att ta bort meningen från betyget. På så vis så vet arbetsgivaren även om att han har en skyldighet att ta bort meningen om du ber honom att göra detta. Det sista du vill göra är att gå till domstol eftersom det kan vara ett tidkrävande och dyr process, förhoppningsvis går det att lösa innan det kommer till det. Om det är så att ett domstolsförfarande är ett måste så ser jag dina chanser att vinna sannolikt bra. Dock kommer du inte vinna på att din arbetsgivare har uttryckt detta i betyget, utan du kommer vinna på att han eventuellt inte tog bort det när du bad honom att göra det.

Du kan ta hjälp av Lawlines byrå om du känner att du vill gå vidare med detta. Ibland kan det vara bra att ha en juristbyrå som ombud när man kommunicerar med arbetsgivaren, på så vis vet han att du är allvarlig med det du säger. Hör av dig isåfall till Binh.tran@lawline så återkommer vi med en offert. Finns det några oklarheter så kan du även fråga mig så ska jag förtydliga det.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo