Arbetsgivarens skyldigheter!

FRÅGA
Hej!Min chef vägrade ha möte med mig för att jag ville spela in samtalet, får han göra så?
SVAR

Hej Olivia!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Din fråga är om en arbetsgivare har skyldigheten att delta i ett möte med sin arbetstagare som vill spela in mötet!?

Tyvärr måste jag säga att det inte finns någon regel i lagen som säger att arbetsgivaren har en skyldighet att delta i ett möte med sin arbetstagare, och speciellt inte om arbetstagaren vill spela in samtalet.

Däremot kan man tänka sig att denna skyldighet för arbetsgivaren kan uppkomma om denne är bunden av ett kollektivavtal som säger att arbetsgivaren måste delta i möten med sin arbetstagare även om mötet spelas in. Däremot råder det en mycket stor osäkerhet om arbetsmarknadens fackförbund/arbetsgivarorganisationer överhuvudtaget skulle vilja ha en sådan reglering eller skulle acceptera en sådan skyldighet.

Troligen har din arbetsgivare alltså ingen skyldighet att delta i ett möte med dig, speciellt inte om du ska spela in samtalet i mötet.

Däremot om det handlar om en förhandlingsfråga mellan dig och din arbetsgivare, och du är medlem i facket, så har facket rätten att förhandla med din arbetsgivare, som i sin tur har skyldigheten att förhandla, även om din arbetsgivare inte är kollektivavtalsbunden i förhållande till det fack som Du eventuellt är medlem i. Men eftersom jag inte vet vad saken gäller så kan jag inte med säkerhet säga om det verkligen finns en förhandlingsrätt respektive förhandlingsskyldighet i ditt fall, Se Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 10-13§§.

Hoppas du har fått ett tillfredställande svar. Om du undrar över något ytterliga som rör samma fråga, kan du ställa dessa i kommentarsfältet.

Vänligen,
Arash Ghavamnejad

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Upplever frågan snarare så här : Har arbetsgivaren en skyldighet att stå för sitt ord ... Enbart vid att neka arbetstagaren att spela in mötet och vad man där ev. kommer överens tål att ifrågasättas. Med vilken motivering skulle en inspelning enligt arbetsgivaren vara felaktigt. Vad har en arbetsgivare tänkt tala med den anställde om som bevisligen skulle vara allt för obekvämt för ag att senare ev få stå för. http://lawline.se/answers/6900
2017-01-16 10:14
Upplever frågan snarare så här : Har arbetsgivaren en skyldighet att stå för sitt ord ... Enbart vid att neka arbetstagaren att spela in mötet och vad man där ev. kommer överens tål att ifrågasättas. Med vilken motivering skulle en inspelning enligt arbetsgivaren vara felaktigt. Vad har en arbetsgivare tänkt tala med den anställde om som bevisligen skulle vara allt för obekvämt för ag att senare ev få stå för. http://lawline.se/answers/6900
2017-01-16 10:14
Tack för den fina tolkningen av frågan. Tolkningen skulle kunna bli ett mycket bra ämnesval i en rättsvetenskaplig uppsats. Lycka till!
2017-01-16 11:14
Kommentera
Relaterat innehåll