Arbetsgivarens skyldighet att uppdatera anställningsavtal vid befordran

FRÅGA
Hej. Jag jobbar på en kundtjänst med inriktning på sociala medier och har ett kontrakt sedan tre år tillbaka som "agent" som vi kallar det. Jag har denna vecka fått en ny tjänst som specialist där även min lön har ökat. Min arbetsgivare vill inte ge mig ett nytt kontrakt utan bara ett fast tillägg på lönen. Vad har jag rätt till?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En utgångspunkt är att ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Om du och din arbetsgivare har ingått att avtal om en ny tjänst är det således det som ska gälla, oavsett om du fått detta på papper eller om ni endast har talat om det. Dock finns det en skyldighet för arbetsgivaren att inom sex månader lämna skriftlig information om anställningen det rör sig om, se 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS).

Sammanfattningsvis har du alltså rätt till att få de nya villkoren på papper inom en månad. Men själva anställningsavtalet kan både vara muntligt eller skriftligt.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (711)
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter
2020-12-11 När arbetsgivare inte betalar ut full lön

Alla besvarade frågor (88126)