Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla utrustning

FRÅGA
Hej!Är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla de verktyg, exempelvis en dator, som krävs för att en arbetstagare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det enda som arbetsgivaren enligt lag är tvingad att tillhandahålla är skyddsutrustning. Det är sådan utrustning som krävs för att ge betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall (2 kap. 7 § arbetsmiljölagen). Utöver det finns det ingen lag som tvingar arbetsgivaren att tillhandahålla någon utrustning eller verktyg. Däremot är väldigt många sådana här frågor behandlade i kollektivavtalet, att arbetsgivaren ska tillhandahålla exempelvis en dator. Mitt råd är därför att du tar kontakt med branschfacket som arbetsgivaren tillhör och frågar dem.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler!

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (658)
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?
2020-06-13 När kan arbetstagare få skadestånd till följd av arbetsgivares avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (81720)