Arbetsgivarens skyldighet att informera om ny tjänst

Hej min kompis arbetade extra på ett företag och en tjänst blev ledig och chefen tog in en annan människa till den tjänsten. Hade inte min kompis företräde till tjänsten eller bli tilltalad till tjänsten av chefen.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här.

LAS
För att lagen om anställningsskydd (LAS) ska kunna tillämpas för din kompis krävs det att hen är arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, LAS 1 §. Jag kommer nedan att utgå från att din kompis är detta och att inga undantag är aktuella, se LAS 1 § p.1-4.

Anställningsform
Enligt LAS regleras två typer av anställningsavtal. Tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som "fast anställning" och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Då din kompis arbetar extra på ett företag utgår jag från att det rör sig om en tidsbegränsad anställning i enlighet med LAS 5 §.

Arbetsgivarens skyldigheter
Arbetsgivaren har en skyldighet att enligt LAS 6 f § informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen, LAS 6 f st. 1. Detta innebär att om det uppstår en heltidstjänst (en s.k. tillsvidareanställning, LAS 4 §) är arbetsgivaren skyldig att informera dig och dina kollegor på arbetsplatsen om detta.

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att lämna information om en ledig tjänst direkt till din kompis utan det är tillräckligt att informationen meddelas på anslagstavlor, via intranät eller interna informationsblad. Arbetsgivarens skyldighet enligt bestämmelsen innebär inte att din kompis har företräde till tjänsten utan endast att information lämnats på ett generellt och är tillgänglig för de anställda. Fanns information tillgänglig är arbetsgivarens skyldighet uppfylld.

Råd
I de fall information inte fanns tillgänglig om den nya tjänsten bör din kompis i första hand vända sig till facket för vidare rådgivning.

Större delen av LAS är semidispositiv vilket innebär att delar av lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. En god idé kan därför vara att din kompis även ser om hens arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal och om det står något om hens anställningsform samt vad som gäller i övrigt på hens arbetsplats.

Vill du eller din kompis veta mer om anställningsformer eller hur ni kan gå till väga råder jag er att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”