Arbetsgivarens skyldighet att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen

2017-11-13 i Arbetsskada
FRÅGA
HejMn dotter har en provanställning t.o.m 13/12 2017.Hon var först inhyrd via ett bemanningsföretag, men kunden ville ha över henne till sig så dom löste ut henne.Hon är mycket omtyckt på jobbet och fått höra att hon gör ett kanon jobb.Dessvärre har hon varit sjuk en del, viket beror på arbetsmiljön (dålig luft och gammal AC m.m och hon är inte ensam om symptomen)Finns det något man kan göra?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om miljöer på arbetsplatser finner vi bland annat i arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). 2 kap. 4 § AML säger att arbetshygieniska förhållanden (luft, ljud, ljus och vibrationer och annat liknande) på arbetsplatser skall vara tillfredställande. Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Upptäcker arbetsgivaren att någonting kan leda till ohälsa ska detta åtgärdas. I AFS 2009:2 stadgas det bland annat hur ventilation och dylikt ska kontrolleras och underhållas. En god luftkvalitet ska garanteras med stöd av bestämmelserna. En luftkvalitet som påverkar arbetstagarnas hälsa negativt är inte en god luftkvalitet.

I din fråga framgår det att din dotter blivit sjuk med anledning av den dåliga luften på arbetsplatsen. Vidare framgår det att även andra medarbetare drabbats. Jag rekommenderar därför din dotter att ta kontakt med sin arbetsgivare för att informera om problemet. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om problemet mot förmodan inte åtgärdas kan din dotter istället ta kontakt med företagets skyddsombud (om detta finns på arbetsplatsen) som i sin tur får föra talan med arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket (tillsynsmyndigheten). Din dotter kan själv anmäla arbetsförhållandena till Arbetsmiljöverket.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du vill veta mer!

Med vänlig hälsning,
Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (95700)