Arbetsgivarens skadeståndsansvar för arbetstagare

FRÅGA
Hej. Om jag har varit med i en bil krock när jag varit i tjänst med tjänstebilen. Kan ägaren då begära att jag ska stå för kostnaden av försäkringen då beslutet blev att det var mitt fel till att krocken hände? Jag är försäkrad genom jobbet.
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I skadeståndslagen står det att den som att vållat en person- eller sakskada ska ersätta den (2 kap 1 §). Enligt 3 kap. 1 § blir dock en arbetsgivare ansvarig för skador en arbetstagare har vållat i tjänsten. Har arbetstagaren varit grovt vårdslös eller haft uppsåt kan 4 kap. 1 § tillämpas i vilken arbetsgivaren befrias från sitt ansvar över arbetstagarens vållande om synnerliga skäl föreligger.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?