Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

FRÅGA
Hej!Jag jobbar för en kommun och jag undrar om jag har rätt som arbetstagare att avsäga sig min rehabiliteringsplan? Har arbetsgivaren i sådana fall rätt att ge mig repressalier i form av avskedning eller liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Arbetsgivare i Sverige har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. Detta ansvar aktualiseras när en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är tämligen långtgående, de måste så långt som det är skäligt erbjuda stöd och anpassningar i arbetet för att arbetstagaren ska kunna få tillbaka sin arbetsförmåga. Det övergripande målet och hoppet är att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete med en god arbetsförmåga (3 kap. 2a § tredje stycket Arbetsmiljölagen, AML).

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp som inkluderar medicinska, arbetslivsinriktade samt sociala åtgärder. Det kan röra sig om att ändra och förenkla arbetsuppgifterna, erbjuda tekniska hjälpmedel eller rehabiliterings vård.

För att bli uppsagd krävs saklig grund (7 § Lagen om anställningsskydd, LAS). Om arbetsgivaren så gott som möjligt har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar, och arbetstagaren fortfarande har nedsatt arbetsförmåga så kan saklig grund för uppsägning föreligga. Det krävs således att arbetstagaren inte harförmågan att utföra något värdefullt arbete för arbetsgivaren. Att notera är att arbetsgivaren även måste ha gjort en noggrann omplaceringsundersökning innan uppsägning. Om arbetsgivare kan omplacera arbetstagaren utan vidare problem så är det omplacering som ska ske.

Om arbetstagaren är motvillig till att medverka i rehabilitering eller avslutar den i förtid, så kan det (likt ovan resonemang) även vara grund för uppsägning, om den nedsatta arbetsförmågan består.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?