Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

FRÅGA
Vad har arbetsgivaren för skyldigheter då en anställd tagit ett återfall i missbruk av narkotika på sin fritid och inte under arbetstid? Men har dock kvar narkotika klassade preparat i kroppen då denne jobbar. Den anställde har dokumenterad beroende sjukdom sedan tidigare
SVAR

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Inom arbetsrätten så har arbetsgivaren ett tämligen långtgående rehabiliteringsansvar för sina anställda. Regler om detta finner du främst i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt i Arbetsmiljölagen (AML).

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Alkoholism eller alkoholmissbruk eller annan form av missbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att missbruksproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt. Tanken är att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga och komma tillbaka till sin arbetsplats.

Helst ska rehabiliteringen ske snarast, så fort arbetsgivaren får kännedom om alkoholmissbruket. Det är arbetsgivarens ansvar att finansiera och planera in den rehabilitering som behövs för sina anställda. För att denna process ska fungera krävs det även att den anställde tackar ja till rehabilitering och erkänner sin sjukdom, medverkan från den anställde krävs således även.

Det är sammanfattningsvis arbetsgivarens ansvar att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning till sina anställda vid behov (3 kap. 2a § 3 st AML).

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?