Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

FRÅGA
Min arbetsgivare ställer ingående frågor om mina ryggbesvär och kallar det handlingsplan. Är det rätt? Känns inte bra efter bara sex sjukskrivningsdagar. Mvh. Bibban
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar. I arbetsmiljölagen framgår det att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är då att arbetsgivaren ska ändra eller ersätta sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.

I din fråga framgår det inte hur dina ryggbesvär uppstått närmare bestämt om skadorna uppstått i arbetet eller utanför arbetet. Om skadorna uppstått i arbetet har arbetsgivaren en skyldighet att utreda arbetsskadan samt undersöka riskerna i verksamheten. Arbetsgivaren ska därefter vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att något liknande sker igen. Vidare ska arbetsgivaren se till att det i verksamheten finns en organiserad arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet med visionen att du som arbetstagare kan komma tillbaka till arbetet.

Att din arbetsgivare ställer frågor om dina ryggbesvär är således inget märkvärdigt. Detta görs med hög sannolikhet på grund av att han/hon behöver uppfylla sin rehabiliteringsskyldighet och eventuellt anpassa arbetsplatsen efter dina individuella behov. Observera att du som arbetstagare inte har en skyldighet att lämna någon närmare uppgift om skadan. Arbetsgivaren kan dock begära att du lämnar in ett sjukintyg om sjukfallet varat mer än sju dagar i sträck.


Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,
Christoffer

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?