Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete

2016-04-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Får en arbetsgivare ändra i schemat hur som helst? Det är nämligen så att arbetsgivaren ändrat på schemat och sett till att personen inte längre jobbar de skift som hon brukar, på kvällstid osv. Hon har samma timmar men nu betydligt lägre lön pga att hon inte får OB. Hon har jobbat på arbetsplatsen i 10 år och är van med den lön hon vanligtvis får. Nu får hon komma in och jobba 4h om dagen då och då, ganska få dagar då hon får jobba hela dagar (8-9h) som hon jobbat tidigare. Får man göra så?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Det står inte i någon lag utan följer av de så kallade § 32-befogenheterna och ses som en allmän princip. I kollektivavtal finns arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete med som en dold klausul (den står inte med uttryckligen). I rätten att leda och fördela arbete ingår även uppgiften att schemalägga de anställda. Arbetsgivaren har alltså rätt att schemalägga arbetstagaren som han vill, så länge han håller sig inom ramen för lagregler om t.ex. dygnsvila (se arbetstidslagen).

Dock kan undantag finnas med i kollektivavtal. Om personen du skriver om är bunden av ett kollektivavtal är mitt råd att personen kontaktar fackföreningen och läser igenom sitt kollektivavtal för att se att allt gått till enligt bestämmelserna där i. Om ingen avvikelse från kollektivavtalet har gjorts kan situationen nog lösas genom samtal med arbetsgivaren, som troligtvis är mån om att de anställda ska vara nöjda. Men arbetsgivaren har alltså inte gjort något fel i schema-ändringarna.

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll