Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg

2020-10-15 i Sjuk
FRÅGA
Kan min arbetsgivare tvinga mig att lämna in mitt läkarintyg under tiden jag är sjuk och om man ej gör detta så sätter han ogiltig frånvaro?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav gällande läkarintyg finns i sjuklönelagen. Krav om läkarintyg kan även regleras i kollektivavtal (2 § andra stycket sjuklönelagen).

Arbetsgivaren har rätt att kräva läkarintyg från den åttonde kalenderdagen, men när det föreligger särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen (10 a § sjuklönelagen). Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara t ex misstanke om missbruk, behov av rehabilitering eller vid misstanke om att annan frånvaro än sjukdomen egentligen ligger bakom sjukfrånvaron. Det är i princip arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger särskilda skäl. Möjligheten att kräva ett läkarintyg första dagen gäller för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Har man kollektivavtal gäller i stället avtalets bestämmelser. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte lämnar ett läkarintyg är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden där intyg saknas.

Utgångspunkten är alltså att din arbetsgivare endast har rätt att kräva läkarintyg från den åttonde dagen, förutsatt att det inte föreligger särskilda skäl och att arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (211)
2021-06-10 Har jag som timanställd rätt till sjuklön om jag blir sjuk på inbokade arbetspass?
2021-04-24 Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

Alla besvarade frågor (93124)