Arbetsgivarens rätt att inte ingå kollektivavtal

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga ang. kollektivavtal. Är en arbetsgivare skyldig att ingå kollektivavtal om arbetstagarnas fackförbund kräver det? Borde man inte kunna tillämpa artikel 11 i Europakonventionen om den negativa föreningsrätten och anse att den blir kränkt om en arbetstagarorganisation hävdar att en oorganiserad arbetsgivare skall ingå kollektivavtal? Att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt MBL säger sig självt men vad kommer egentligen utgången bli i tvist om upprättande av kollektivavtal? Tack för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Man kan inte tvinga en arbetsgivare att ingå kollektivavtal, just på grund av att föreningsfriheten även är en frihet att inte förena sig (negativ föreningsrätt). Det finns alltså ingen skyldighet att ingå kollektivavtal.

Om en arbetsgivare vägrar ingå kollektivavtal kan fackförbundet vidta stridsåtgärder (till exempel strejk) som ett slags påtryckningsmedel mot arbetsgivaren. När arbetarna inte kommer till jobbet blir naturligtvis arbetsgivaren pressad och till slut kanske han viker sig och går med på arbetstagarnas krav i kollektivavtalet.

För att undvika stridsåtgärder har man förhandlingsskyldigheten i MBL. Då arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal ska förhandling ske med alla fackförbund som representerar någon arbetstagare som berörs av frågan.

Vad utgången kommer bli i en tvist är ju naturligtvis olika från fall till fall. Men som sagt finns det inget tvång för någon part att ingå ett kollektivavtal. Parterna får helt enkelt förhandla tills de finner en lösning som båda kan nöja sig med. Det finns inte mycket lagstiftning på området, just eftersom man har en tanke att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kan reglera sin arbetssituation.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (705)
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats
2020-11-25 Uppsägning, omplacering och arbetsgivarens arbetsledningsrätt, ev. diskriminering

Alla besvarade frågor (86861)