Arbetsgivarens rätt att hålla inne lön

FRÅGA
Hej, Min arbetsgivare vägrar betala ut min lön. De arbetsuppgifterna jag fått har jag inte gjort till fullo och erkänt. Jag undrar då om min chef kan helt vägra någon lön för den tiden jag arbetat där.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan dig som arbetsgivare och din arbetstagare regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig och arbetsgivaren och som reglerar era respektive rättigheter och skyldigheter. Din huvudsakliga skyldighet som arbetstagare är att stå till din arbetsgivares förfogande med din arbetskraft och i gengäld skall din arbetsgivare betala ut lön för det arbete som du utför.

Rätt till lön

En arbetstagares rätt till lön förutsätter att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Enligt allmänna avtals- och arbetsrättsliga principer föreligger det ingen skyldighet för en arbetsgivare att betala ut lön eller andra anställningsförmåner för den tid som arbetstagaren inte utfört arbete åt arbetsgivaren. Så kan vara fallet om arbetstagaren uteblivit från arbetet eller genom eget vållande inte stått till arbetsgivarens förfogande. Detta omfattar sådant arbete som ligger inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Om din arbetsgivare har rätt att hålla inne din lön blir därmed beroende av om du kan sägas ha stått till din arbetsgivares förfogande under den aktuella perioden samt vilka arbetsuppgifter som omfattas av din arbetsskyldighet. Din arbetsgivare har med stöd i dennes arbetsledningsrätt en vidsträckt rätt att disponera över arbetskraften och vilka arbetsuppgifter du är skyldig att utföra kan förändras med tiden. Arbetsskyldigheten är därmed inte begränsad till att omfatta de arbetsuppgifter som framkommer av anställningsavtalet.

Arbetsprestationens kvalitet

Det finns av förklarliga skäl inga generella regler för vilka krav som ställs på en arbetsprestation. Det är arbetsgivaren som har till uppgift att ange riktlinjerna för hur arbetet skall bedrivas i enlighet med arbetsledningsrätten. I äldre praxis finns det uttalanden om att arbetstagaren har att fullt utnyttja sin arbetsförmåga. Det är dock inte är tillräckligt att prestera efter förmåga. Skulle en arbetstagares förmåga klart understiga vad en arbetstagare normalt presterar på motsvarande funktion kan det utgöra saklig grund för uppsägning.

Kontraktsbrott

Arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön för utfört arbete i enlighet med anställningsavtalet. Skulle arbetsgivaren felaktigt hålla inne din lön begår denne ett kontraktsbrott och riskerar att bli skadeståndsskyldig enligt LAS 38 §.

Sammanfattning och råd

Jag har försökt ge dig en överblick över vilka regler och principer som kan komma att aktualiseras i din situation. Om din arbetsgivare har rätt att hålla inne din lön eller inte är beroende av om du anses ha stått till din arbetsgivares förfogande eller inte under den aktuella perioden. För att kunna ge ett mer detaljerat svar på din fråga krävs mer information om din specifika situation. För att få mer ingående hjälp och råd bör du vända dig till aktuellt fackförbund. Skulle du inte vara ansluten till ett fackförbund kan det ändå vara bra att vända sig till dem för att få hjälp, det förekommer nämligen att de hjälper även oorganiserade arbetstagare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (752)
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?
2021-04-18 Får arbetsgivaren säga upp mig på grund av indraget körkort?

Alla besvarade frågor (92043)