Arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstiden

FRÅGA
Har arbetstider så jag inte kan ta mig hem med allmänna kommunikationer har arbetsgivaren rätt att schemalägga mig så?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, detta följer av §32-befogenheterna som slogs fast i den s.k. decemberkompromissen där arbetsgivaresidan åtog sig att respektera arbetstagarnas rätt att organisera sig medan arbetstagarsidan accepterade arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Denna rätt finns inte i någon lag men är en allmän rättsgrundsats och är även en dold klausul i kollektivavtal.

Utifrån denna rättsgrundsats följer även arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstiden. Givetvis måste arbetsgivaren hålla sig inom lagens ramar, såsom exempelvis dygnsvila och veckovila - se arbetstidslagen här. Men utöver det finns det ingen generell skyldighet att arbetsgivaren att ta hänsyn till den enskilde anställdes personliga preferenser. Med detta sagt så har arbetsgivaren som utgångspunkt rätt att schemalägga dig på sådana tider att du inte kan ta dig hem med allmänna kommunikationer.

Dock kan det finnas ytterligare bestämmelser om detta i kollektivavtal, ett exempel jag har hämtat från ett kollektivavtal lyder enligt följande:

"Vid arbetstidens förläggning ska hänsyn tas såväl till verksamhetens behov som till tjänstemannens behov och önskemål. Inriktningen ska vara att så långt möjligt beakta tjänstemannens möjligheter att förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt."

Jag råder dig därför att först och främst läsa igenom ett eventuellt kollektivavtal och sedan sätta dig ner med din chef och diskutera igenom din situation med honom eller henne. Oftast går sådana här problem att lösa genom att du för en dialog med din chef och uttrycker dina önskemål.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (705)
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats
2020-11-25 Uppsägning, omplacering och arbetsgivarens arbetsledningsrätt, ev. diskriminering

Alla besvarade frågor (86861)