FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/08/2019

Arbetsgivarens rätt att ändra arbetsuppgifterna enligt 29/29-principen

Jag jobbar på en båt i cateringen och vi som jobbar där är alla cateringvärdar bara för att vi ska kunna gå in ta alla arbetsuppgifter som finns ombord, alltså jag kan inte neka att göra något som ligger under cateringvärdesn arbetsområde.

Tidigare hade vi på varje avdelning en "förste" som hade hand om det praktiska och det handlade mest om att gör beställningar, sköta kontakten med chefen och på avdelningar med lite mer personal fördela arbetet.

Nu har en ny organisation så alla förste tjänsterna är borta och ersatt med tre steward tjänster ( 6 tjänster eftersom vi är två vakter på båten), dom nya tjänsterna handlar mycket just om att leda arbetet, ha hand och schema och se till så man är tillräckligt med folk på respektive avdelning när det behövs ( finns ingen riktig arbetsbeskrivning på tjänsten) om man har lyckats tillsätta fem tjänster men den sjätte. Nu tvingar man folk ta den tjänst , bland annat oerfarna vikarier. Nu kom man till mig idag och sa att jag skulle va steward denna vecka, jag sa nej, då sa min chef att jag inte hade något val och då sa jag att jag sjukskiver mig och går iland men vilket jag med var på väg att göra då någon annan tog på sig att vara steward .

Nu är min fråga , kan man tvinga mig att ta en tjänst som jag inte är anställd som, kan man tvinga folk att bli arbetsledare mot deras vilja.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpligt på arbetsrättens område hittar vi i lagen om anställningsskydd (LAS). Dock finns det ingen nerskriven bestämmelse i lagen om just arbetsgivarens rätt att ändra arbetsuppgifterna, utan det följer av en princip som kallas 29/29-principen.

Arbetsgivarens rätt att ändra arbetsuppgifterna
Som utgångspunkt i arbetsrätten har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet och dessutom omplacera en arbetstagare inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Det du frågar om är om arbetsgivaren har en rätt att omplacera dig till tjänsten som steward. Frågan blir därför huruvida denna tjänst omfattas av din arbetsskyldighet eller inte.

Omfattningen av din arbetsskyldighet framgår av den så kallade 29/29-principen. Hur långt er arbetsgivare kan omplacera er anställda beror således på omfattningen av er arbetsskyldighet. Skulle arbetsgivaren överskrida sina befogenheter och därmed utföra en omplacering som ligger utanför er arbetsskyldighet ses omplaceringen i realiteten som ett skiljande från anställningen, vilket innebär att reglerna om uppsägning i LAS aktualiseras.

Det finns tre faktorer man ser till för att utreda om de nya uppgifterna ligger inom arbetsskyldigheten:
- För det första ska arbetsuppgifterna som utförs vara för arbetsgivarens räkning. Han har således inte rätt att säga åt er att företa arbetsuppgifter för någon annan arbetsgivare utan att ni samtycker till detta.

- För det andra gäller arbetsskyldigheten bara inom arbetsgivarens naturliga arbetsområde. Det naturliga arbetsområdet utgörs av kollektivavtalet, vilket i sin tur innebär att de som har tjänstemannaavtal inte är skyldiga att utföra arbete som faller inom arbetaravtalet och vice versa.

- För det tredje gäller arbetsskyldigheten bara inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer, vilket innebär att ni som ska arbeta som steward inte ska behöva företa någon genomgripande omskolning för att ni ska kunna utföra arbetsuppgifterna.

Slutsats
Vad jag förstår det som är alla tre ovan nämnda faktorerna uppfyllda. Det rör sig fortfarande om arbete för arbetsgivarens räkning, det finns inget som talar för att arbetsuppgifterna inte skulle tillhöra samma kollektivavtalsområde och uppgifterna verkar inte vara av det slag så att en större omskolning krävs för att kunna utföra dem. Min slutsats är därmed att arbetsgivaren har rätt att göra omplaceringar av detta slag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000