Arbetsgivarens rätt att ändra arbetstagarens schema från dag till natt

Min schef vill ändra vårt nattschema dvs vi jobbar nu 14 nätter i månaden och han vill ändra den till 24 nätter per månad.jag jobbar inom kommun. Sen vill han ha hackit schema men det går inte på natten. Kan han tvinga oss

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Detta är något komplicerat för det inte går att bara säga ja eller nej på din fråga eftersom det beror på.

Generella regler kring arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstider
Som huvudregel hör förläggningen av arbetstider till din arbetsgivares så kallade ledningsrätt. Arbetsgivaren har alltså rätt att bestämma när du som arbetstagare skall arbeta. Detta rätten hos arbetsgivaren är dock begränsad dels genom arbetstidslagen dels genom kollektivavtal.

I arbetstidslagen ställer man upp generella regler som exempelvis hur länge man får arbeta och när det är okej att arbeta natt. I arbetstidslagen finns det inga regler som säger att man inte får byta arbetstider för arbetstagaren från dag till natt men man ställer upp ett krav på att nattarbetare inte får arbeta mer än 8 timmar/dygn i snitt(räknat på en fyra månaders period)(13 a § Arbetstidslagen).

I kollektivavtalen står det olika beroende på vilket avtal som gäller för din arbetsplats. Eftersom du arbetar inom kommunen finns det ett kollektivavtal men det ser olika ut beroende på vilken sektor du arbetar inom och om du är tjänsteman eller inte, jag kan därför inte uttala mig om hur det ser ut på just din arbetsplats.

Arbetsgivaren får inte enskilt genomföra långtgående ändring av arbetstiden
Även om din arbetsgivare rent formellt har rätt att bestämma över din arbetstid och även om han skulle ha den rätten inom ramen för både arbetstidslagen och kollektivavtalet finns det vissa åtgärder man i arbetsdomstolen sagt trotts allt inte ingår i arbetsgivarens frihet.

Bland annat har man sagt att arbetsgivaren inte själv kan bestämma att en arbetstagare skall gå från dagtjänst till nattjänst om personen anställts för dagtjänst eftersom detta skulle innebära en långtgående förändring av arbetstagarens arbetstider. Vad som är viktigt i bedömningen om det i ditt fall rör sig om en långtgående förändring beror på hur ditt enskilda anställningsavtal ser ut och vad det säger om dina arbetstider. Är detta inte specificerat i ditt enskilda avtal kan man se på hur förhållanden kring arbetstiden såg ut på din arbetsplats vid tillfället då du anställdes.

Att gå från 14 nätter/månaden till 24/nätter månaden kan i min bedömning falla in under en sådan långtgående ändring som alltså arbetsgivaren inte enskilt kan bestämma om.

Mitt råd
Mitt råd till dig är att kontakta ditt fack om du är med i ett sådant. Du kan även kolla med din fackliga representant på din arbetsplats om dom kan hjälpa dig.

Jag vet tyvärr inte vad du menar med "hackigt schema".

Matilda BonaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo