Arbetsgivarens principalansvar.

FRÅGA
Hej. Vår anställde har med firmans bil under arbetstid backat på en bensinpump och skadat den. Det blev inga skador på vår bil. Vi har en självrisk på 4500 kronor hos vårt försäkringsbolag. Har vi möjlighet att be vår anställde betala självrisken. Då vi anser att det var oaktsamhet som ledde till skadan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

När en anställd under arbetstid vållar en skada blir det arbetsgivaren som blir skyldig att åtgärda den skadan. Det föreligger ett s.k. principalansvar för en arbetsgivare, som kan liknas med det ansvar en person har över sitt barn eller sin hund. För att en arbetstagare själv ska kunna bli ersättningsskyldig krävs att det föreligger synnerliga skäl som t.ex. brott eller uppsåt. (Skadeståndslagen kap 3-4)
Det är en besvärlig process för en arbetsgivare att bevisa att en anställd utfört skador med uppsåt men i ert fall var ni överens om att det orsakats genom oaktsamhet.

Syftet med den här regeln är helt enkelt att en anställd inte ska behöva riskera att i sitt arbete bli ersättningsskyldig för eventuella skador som sker i arbetet. Det kan handla om en maskinist som skulle kunna orsaka skador för mångmiljonbelopp, eller en truckförare som välter ett ställage eller liknande. För den enskilde kan det bli förödande med ett sådant skadestånd. Lagstiftaren har tänkt att ett företag alltid försäkrar sig mot skador på annat sätt än en arbetare och skyddar arbetstagaren med den lagstiftningen.

Du är välkommen med följdfrågor om något är otydligt eller om du vill ha en närmare beskrivning av något i ditt ärende.

Jennie Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?